Jonn Are Myhren

Personlig presentation av Jonn Are Myhren

Universitetslektor byggteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik
Docent
Byggteknik Institutionen för information och teknik

Forskning

Gruppledare för forskningen inom byggteknik och samhällsplanering. Forskningen är oftast tillämpad och gjord i nära samarbete med branschen i regionen. Fokusområdena i forskningen omfattar hållbart byggande och stadsutveckling, energieffektiv renovering, livscykelanalyser, industriellt träbyggande och hälsosamt inneklimat. Ett exempel är projektet Dalarnas villa - vår egen forskningsvilla - där olika hållbara lösningar testas. 

Forskningsprojekt

Publikationer