Jonn Are Myhren

Personlig presentation av Jonn Are Myhren

Docent
Byggteknik Institutionen för information och teknik
Universitetslektor byggteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik

Jag möter dagens och morgondagens problem med öppet sinne, nyfikenhet och kreativitet. Jag trivs där människor delar kunskap från olika områden och kulturer, utvecklar nya idéer och gör långvariga förbättringar för samhället.

Undervisning

Koordinator för vårt masterprogram i energieffektivt byggande där vi samlar studenter från hela världen. Tillsammans strävar vi efter att göra världen lite bättre att bo i.

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Gruppledare för forskningen inom byggteknik och samhällsplanering. Forskningen är oftast tillämpad och gjord i nära samarbete med branschen i regionen. Fokusområdena i forskningen omfattar hållbart byggande och stadsutveckling, energieffektiv renovering, livscykelanalyser, industriellt träbyggande och hälsosamt inneklimat. Ett exempel är projektet Dalarnas villa - vår egen forskningsvilla - där olika hållbara lösningar testas. 

Forskningsprojekt

Återbrukade bärverksdelars inverkan på byggnaders växthusgasutsläpp och energianvändning

Möjligheter och verktyg för att förbättra cirkulariteten i stora byggnader av korslimmat trä (CLT)

Publikationer