Forskningsprojekt

Återbrukade bärverksdelars inverkan på byggnaders växthusgasutsläpp och energianvändning

Återanvändning av byggmaterial är av grundläggande betydelse för att spara resurser och minska utsläppen av växthusgaser inom ramen för cirkulär ekonomi. Även om medvetenheten ökar, finns det få konkreta exempel på återanvändning av bärande byggnadsdelar.

Beskrivning

I detta projekt följer vi fyra exempel i Sverige där bärverksdelar eller stora byggnadsskalselement från äldre byggnader återbrukas. I två av projekten har befintliga byggnadsstommar återbrukats på plats, medan i de andra två projekten flyttas byggnadselement från gamla byggnader. Huvudfokus ligger på att utvärdera följande aspekter när det gäller byggnader med återbrukade bärverksdelar: påverkan på växthusgasutsläpp under hela livscykeln,
uppfyllandet av energikrav enligt byggnormen samt praktiska och juridiska utmaningar.

Intressenter från hela byggkedjan deltar i en workshopserie. Målet är att samla in insikter och föreslå förbättringar för Boverkets riktlinjer för säker återanvändning av bärverksdelar.

Finansiärer

Projektöversikt
Projektansvarig
Projektperiod
2024-03-01 — 2026-12-31
Projektstatus
Pågående