Forskning om språk, litteratur och lärande

Vi bedriver forskning inom våra tre huvudområden: språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik. Vi har en dynamisk forskningsmiljö där forskning och utbildning integreras, samverkansprojekt utvecklas och internationalisering främjas.