Mångfald i utbildningssammanhang

Mångfald i utbildningssammanhang samlar forskare, lärare och doktorander med intresse för mångfald inom olika utbildningskontexter.

I denna grupp samlas forskare, lärare och doktorander med intresse för frågor om mångfald i olika utbildningssammanhang från förskola till vuxenutbildning och högre utbildning. Inom gruppen behandlas frågor om framförallt språklig och kulturell mångfald utifrån flertal teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. Syftet med mötesplatsen är att vara en arena för att utveckla och stärka pågående forskningsprojekt som behandlar olika aspekter av mångfald. Vidare strävar mötesplatsen efter att vara ett forum för teoretisk diskussion och fördjupning.

Alla som är intresserad av mötesplatsen är varmt välkommen att delta!

Senast granskad:

Kontaktperson:

Universitetslektor svenska som andraspråk
Pedagogiskt arbete 1
Senast granskad: