Publikationer

Varje år publiceras ett stort antal avhandlingar, rapporter och artiklar vid Högskolan. Genom att söka i databasen DiVA kan du hitta samtliga publikationer.

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Högskolans publikationsdatabas. I DiVA finns Högskolans Dalarnas avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext. I DiVA redovisas också forskningspublikationer skrivna av Högskolans forskare, till exempel artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer och böcker.

Sök i DiVA

Registrera i DiVA

Som anställd vid Högskolan registrerar du själv din publikation i DiVA.

Senast granskad:
Kontakta oss
Senast granskad: