Forskning om information och teknik

Vi utvecklar metoder för datadrivet beslutsfattande i näringslivet, bidrar med kunskap om energisystem i byggnader där solenergi utnyttjas, och utvecklar material och ytbeläggningar för en mängd olika områden. Vår forskning strävar efter värdeskapande, lönsamhet och hållbarhet för samhället.

Här är forskning som bedrivs inom institutionen för information och teknik.

Mer forskning inom institutionen

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för information och teknik:

Forskarutbildning