Forskning om information och teknik

Vi utvecklar metoder för datadrivet beslutsfattande i näringslivet, bidrar med kunskap om energisystem i byggnader där solenergi utnyttjas, och utvecklar material och ytbeläggningar för en mängd olika områden. Vår forskning strävar efter värdeskapande, lönsamhet och hållbarhet för samhället.

Mer forskning inom institutionen

Forskningsprojekt

Ledning och medarbetare inom institutionen

Publikationer

Kurser och program inom institutionen

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för information och teknik:

Forskarutbildning