Forskning om information och teknik

Vi utvecklar metoder för datadrivet beslutsfattande i näringslivet, bidrar med kunskap om energisystem i byggnader där solenergi utnyttjas, och utvecklar material och ytbeläggningar för en mängd olika områden. Vår forskning strävar efter värdeskapande, lönsamhet och hållbarhet för samhället.

Forskarutbildning