Joakim Storck

Personlig presentation av Joakim Storck

Prefekt
Institutionen för information och teknik

Jag tillträdde som prefekt i december 2022. Närmast dessförinnan var jag kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun. Jag är civilingenjör i farkostteknik och disputerade 2009 vid Industriell produktion på KTH.

Andra profilsidor

Forskning

Publikationer