Industriell teknik och ekonomi

Vi forskar om hållbar tillverkning och material, produktutveckling, affärsmodeller för logistik och entreprenörskap.

Vår forskning handlar om att utveckla material och ytbeläggningar för att höja produktivitet och prestanda i samband med tillverkning och slutanvändning. Vi studerar även affärsmodeller inkluderande hållbarhetsaspekter för logistik och förnybar energi, entreprenörskap och produktutveckling. 

Labbmiljöer och samverkan

Vi har ett välutrustat materialtekniskt laboratorium med utrustning för mekanisk och tribologisk provning, metallografisk provpreparering samt avancerade instrument för mikroskopi och ytanalys.

En del av vår forskning bedrivs idag i form av uppdrag från olika företag där vi med vår materialkompetens och våra laborativa resurser bidrar med att karakterisera och utvärdera material ämnade för vissa applikationer.

Forskning och företagssamverkan sker inom fyra tematiska områden:

Forskningspublikationer och projekt 

 

Publikationer

Pågående forskningsprojekt

 • SMART-Sprickbildning i nerskalade Ti-testgeometrier för LMDp reparationer
  Projektstart: September 2023
 • FEEDER-Karaktärisering av tillsatsmaterial för LMDp-process – reparation
  Projektstart: September 2023
 • Integrerad bearbetningsmodellering i fullskala FINBEAM2
  Projektstart: Oktober 2022
 • YTfel2 - Innovative surface inspection with multispectral technology and artificial intelligence
  Projektstart: Oktober 2022
 • WOLS – Wire drawing optimization with resource-efficient lubrication
  Projektstart: Januari 2022

Avslutade forskningsprojekt

Kontakt

Personal

Universitetsadjunkt industriell ekonomi
Universitetslektor företagsekonomi
Senior professor Materialvetenskap
Professor materialteknik
Universitetslektor maskinteknik

 

Senast granskad:
Forskningssamordnare
Jayaraj Jayamani
Universitetslektor materialteknik
Senast granskad: