Industriell teknik och ekonomi

Forskningen handlar om att utveckla material och ytbeläggningar för att höja produktivitet och prestanda i samband med tillverkning och slutanvändning. Vidare behandlas affärsmodeller inkluderande hållbarhetsaspekter för logistik och förnybar energi, entreprenörskap och produktutveckling.

Den här sidan är under uppbyggnad. 

Så länge kan du ta del av information om stålformning och ytteknik som ingår i avdelningen för industriell teknik och ekonomi:

Stålformning och ytteknik

Senast granskad:
Forskningssamordnare
Senast granskad: