Personlig presentation av Johan Rapp

Forskningsingenjör
Materialteknik Institutionen för information och teknik