Anna-Lena Berglund

Personlig presentation av Anna-Lena Berglund

Universitetsadjunkt industriell ekonomi
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik
Doktorand industriell ekonomi
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik

Forskning: Socioteknisk systemanalys, drivkrafter till cirkulär ekonomisk transformation i byggbranschen

Undervisar bl.a. industriell ekonomi, management, verksamhetsstyrning och utveckling. Hållbarutveckling och cirkulär ekonomi. Handleder examinationsarbeten. 

Råd

Rådet för hållbar utveckling

Bakgrund

Utbildning: Magister i pedagogik, Högskole pedagogik, Master in International Management, Kandidat i företagsekonomi inriktning CSR, Högskoleexamen i kvalitetsteknik

Erfarenhet: Leg. gymnasielärare i företagsekonomi, Universitetsadjunkt i kvalitetsteknik, Resursledare inom elektronikindustri, linjechef inom träindustri.

Revisor i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Undervisning

Programkurser i industriell ekonomi, organisation och ledarskap, verksamhetsstyrning och utveckling, Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Forskning: Socioteknisk systemanalys, drivkrafter till cirkulär ekonomisk transformation i byggbranschen