Personlig presentation av Anna-Lena Berglund

Universitetsadjunkt industriell ekonomi
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik

Råd

Rådet för hållbar utveckling