Johan Borg

Personlig presentation av Johan Borg

Docent
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Jag forskar och utbildar om assisterande teknik, inklusive välfärdsteknik, hjälpmedel, e-hälsa, anpassningar och tillgänglighet. För närvarande leder jag utvecklingen av en teknisk grundutbildning inom området. Tidigare har jag varit ämnesföreträdare för medicinsk vetenskap.

Bakgrund

Jag är filosofie doktor i medicinsk vetenskap och civilingenjör i maskinteknik samt har studerat rehabiliteringsteknik. I snart 30 år har jag arbetat för att öka tillgången på assisterande teknik, bland annat genom återkommande uppdrag åt WHO och UNICEF. Jag har erfarenhet av konstruktion av samt utredningar, standardisering, regulatoriska frågor och forskning kring assisterande teknik.

Undervisning

Jag undervisar om assisterande teknik (välfärdsteknik, hjälpmedel, e-hälsa och bostadsanpassningar), samt handleder studenter på olika utbildningsprogram och doktorander.

Kursansvar

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer