Carl Olsmats

Personlig presentation av Carl Olsmats

Universitetslektor industriell ekonomi
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik
Docent
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik

I min roll som prodekan fokuserar jag på övergripande utveckling och säkring av den akademiska kvaliteten. Detta ligger väl i linje med mitt uppdrag som ledamot i högskolestyrelsen. I min forskning och undervisning har jag ett särskilt intresse för försörjningskedjor.

Andra profilsidor

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ordförande i utskott för granskning av forskning

Bakgrund

Jag har under min långa yrkeskarriär haft olika ledar- och konsultroller där jag arbetat med utveckling och övergripande frågeställningar rörande bland annat logistik, strategi och hållbarhet. Jag har rört mig mellan näringsliv och akademi, och samverkat i gränslandet däremellan genom anställningar på bland annat Innventia, Packforsk, Electrolux och Stockholms universitet. I mitt mångåriga engagemang rörande globala utvecklingsfrågor inom World Packaging Organisation (WPO) har jag haft olika roller såsom generalsekreterare och ambassadör. Jag har även jobbat som lektor i företagsekonomi med inriktning mot Operations Management vid Stockholms universitet, och är docent vid University of Turku inom applied strategic foresight. 

Undervisning

Jag har undervisat bland annat inom SCM-Supply Chain Management, projektledning, logistik, produktionsledning, ekonomistyrning, entreprenörskap och vetenskaplig metod. 

Jag handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

 

Forskning

Min tillämpade tvärvetenskapliga forskning spänner över stora områden och är bland annat inriktad på förpackning och förpackningslogistik, (sista kilometerns) logistik, strategi, framsyn, hållbarhet och affärsmodeller.  

Publikationer