Carl Olsmats

Personlig presentation av Carl Olsmats

Docent
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik
Universitetslektor industriell ekonomi
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik

I min roll som dekan fokuserar jag på övergripande utveckling och säkring av den akademiska kvaliteten. Detta ligger väl i linje med mitt uppdrag som ledamot i högskolestyrelsen. I min forskning och undervisning har jag ett särskilt intresse för försörjningskedjor.

Andra profilsidor

Nämnder

Ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden

Bakgrund

Jag har under min långa yrkeskarriär haft olika ledar- och konsultroller där jag arbetat med utveckling och övergripande frågeställningar rörande bland annat logistik, strategi och hållbarhet. Jag har rört mig mellan näringsliv och akademi, och samverkat i gränslandet däremellan genom anställningar på bland annat Innventia, Packforsk, Electrolux och Stockholms universitet. I mitt mångåriga engagemang rörande globala utvecklingsfrågor inom World Packaging Organisation (WPO) har jag haft olika roller såsom generalsekreterare och ambassadör. Jag har även jobbat som lektor i företagsekonomi med inriktning mot Operations Management vid Stockholms universitet, och är docent vid University of Turku inom applied strategic foresight. 

Undervisning

Jag har undervisat bland annat inom SCM-Supply Chain Management, projektledning, logistik, produktionsledning, ekonomistyrning, entreprenörskap och vetenskaplig metod. 

Jag handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

 

Forskning

Min tillämpade tvärvetenskapliga forskning spänner över stora områden och är bland annat inriktad på förpackning och förpackningslogistik, (sista kilometerns) logistik, strategi, framsyn, hållbarhet och affärsmodeller.  

Forskningsprojekt

Publikationer