Roger Johansson

Personlig presentation av Roger Johansson

Universitetslektor maskinteknik
Maskinteknik Institutionen för information och teknik