Utbildningsprogram TPOKG

Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Om du vill utveckla morgondagens produkter så ger den här utbildningen inom maskinteknik rätt förutsättningar. Ett företags framgångar bygger bland annat på förmågan att hela tiden skapa smartare produkter och bättre processer. Det är här du kommer in.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen förbereder dig på att arbeta med teknisk utveckling ur ett affärsinriktat perspektiv, med fokus på konstruktion och produktutveckling, och en konstant tro på att allt kan förbättras.

Behovet av ingenjörer är stort. En utbildning i maskinteknik är en snabb väg ut på arbetsmarknaden – till ett roligt och kvalificerat arbete, med hela världen som arbetsfält.

Under utbildningen får du dessutom:

  • Utnyttja högklassiga laboratorier och en välutrustad mekanisk verkstad.
  • Nära till lärare och forskare.
  • Stort inslag av engelska som förbereder dig för internationella kontakter.

 

Porträttbild Linnea SöderlingHej! Jag heter Linnea, kommer från Saxhyttan och studerar Högskoleingenjör i maskinteknik.

Jag valde utbildningen då den innehåller en stor bredd av ämnen där flera är matematikfokuserade vilket jag tycker är roligt. Utbildningen kräver både logiskt tänkande och kreativitet, vilket är en intressant kombination. Det kan vara svårt att förstå vad en ingenjör egentligen gör innan utbildningen så det var lite av en chansning när jag sökte.

Jag trivs bra med programmet, både med mina studier och klasskamrater. Det är en blandning av teori och en del praktiskt arbete vilket är roligt. Man kan säga att utbildningen till stor del består av tekniska ämnen och organisationsteori. Vi ska lära oss att bemöta och lösa problem av olika slag. Ett av de roligaste inslagen var projektet Eximus 2 under andra året. Vi var då en grupp studenter som byggde en rälsgående farkost som vi tävlade med i Delsbo och slog världsrekord i energieffektivaste persontransport.

Jag valde Högskolan Dalarna på grund av läget. Jag bor med min familj i Saxhyttan så det var perfekt att det fanns en maskiningenjörsutbildning i Borlänge.

På campus i Falun finns ett superfint bibliotek med många bra grupprum. Där har vi utfört en del grupparbeten under utbildningen. Förutom campus i Borlänge så är det också ett bra utbud av butiker med Kupolen och Norra Backa. Det är praktiskt att allt ligger nära varandra, särskilt eftersom jag bor långt utanför staden.

På fritiden brukar jag umgås med min familj och mina vänner. Det blir en del TV-serier, fika och TV-spel för att koppla av emellan studierna och ibland en tur till gymmet.

Efter dessa år vet jag i alla fall att jag vill jobba som ingenjör. Till att börja med vill jag vara inom konstruktion och sen se vad det kan leda till. Det verkar finnas otaliga vägar att utvecklas så framtiden är spännande. Jag skulle kunna jobba med produktutveckling eller med riskanalys och utredning av någon teknisk konstruktion. Jag tänker testa mig fram och se vart jag landar.

För mig är ett gott samhälle en plats där man tar vara på varandras olikheter. Alla kan bidra med något och jag tror att det är viktigt att försöka tillåta människor att göra saker på sitt eget vis. Det tror jag leder till ett samhälle som utvecklas i positiv riktning.

Som yrkesutövande ingenjör kommer jag att ha möjlighet att påverka någon del av samhället på ett mer ingående sätt än tidigare. Jag kan göra världen säkrare och mer hållbar genom konstruktion och analys av någon produkt eller process. Varje liten förändring kan vara liten i sig, men kan ändå göra skillnad.

Jag skulle vilja göra världen mer hållbar. Det finns oändliga möjligheter att förbättra produkter så att de gör mindre påverkan på miljö och samhälle genom att tänka till gällande material och utförande. Om jag skulle förändra världen socialt så skulle det handla om att inte slösa människors potential. Jag tror det finns mängder med bra idéer som kan komma till nytta om rätt forum finns.

Mitt tips till er som funderar på att söka utbildning är att försöka ha ett öppet sinne och att läsa utbildningsplaner för att se vilka kurser som ingår. Många utbildningar är bredare än vad man först kan tro. Ingenjörsutbildningarna tror jag att det är många som undviker för att de känns svåra att greppa på grund av just bredden. Om man vänder på det så innebär det istället att det ger stora möjligheter att välja sin egen väg. Nu när jag närmar mig slutet på utbildningen är det precis så det känns, att det finns gott om möjligheter och framförallt jobb. Jag tror att det viktigaste när man väljer utbildning är att vara ärlig mot sig själv med vad man tycker är intressant.

Utbildningens innehåll

Programmet ger dig en teoretisk grund, bland annat med kurser i matematik, hållfasthetslära, materiallära och tillverkningsmetoder. Successivt kommer mer tillämpade kurser inom bland annat konstruktionsteknik, produktutveckling och kvalitetsteknik, samt olika datorbaserade hjälpmedel.

Du får även utveckla dina förmågor att kommunicera via grupparbeten, rapporter och presentationer. Dina färdigheter i engelska utvecklas under programmets gång, bland annat genom att engelsk kurslitteratur ingår i flera kurser.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du gör ett ingenjörsmässigt arbete åt ett företag.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Föreläsningar och övningar på högskolan varvas med kontakter med regionens teknikföretag genom projektarbeten och studiebesök. Du får möta de utmaningar som företagen arbetar med samtidigt som du kan skapa kontakter inför ditt kommande arbetsliv som maskiningenjör. I examensarbetet angriper du ett problem som ett företag har, och det finns möjlighet att välja att praktisera vid ett företag i en annan kurs.

Laboratorier

Som student kommer du att öva i våra laboratorier och vår välutrustade verkstad där vi knyter samman teori med praktik. Du får även möjlighet att använda vår mekaniska verkstad för egna arbeten om du deltar i en fristående kurs och därefter visar att du kan arbeta säkert vid utrustningen.

Studera utomlands

Tack vare Högskolan Dalarnas samarbete med utländska lärosäten har du möjlighet att förlägga delar av dina studier vid utländska högskolor och universitet.

Vad blir du efter utbildningen?

Framtiden ser ljus ut för studenter som läser till högskoleingenjör i maskinteknik vid Högskolan Dalarna. Efter examen väntar många arbetsgivare på att få anställa dig för det är brist på högskoleingenjörer i regionen och i landet. Det första arbetet är troligen som mekanisk konstruktör/produktutvecklare, och därefter kommer intresse och fallenhet att bestämma framtida uppgifter. Under karriären kan du komma att arbeta i många olika positioner, bland annat som specialist, projektledare eller i andra ledande befattningar.

Fortsatta studier

Du kan fördjupa dina kunskaper om produktutveckling och de för produktutveckling viktiga kunskaperna om material och ytors egenskaper och påverkan på prestanda i olika tillämpningar genom vårt Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling.


Senast granskad: