Utbildningsprogram TPOKG

Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Om du vill utveckla morgondagens produkter ger den här utbildningen inom maskinteknik dig rätt förutsättningar. Ett företags framgångar bygger bland annat på förmågan att hela tiden skapa smartare produkter och bättre processer. Det är här du kommer in.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen förbereder dig på att arbeta med teknisk utveckling ur ett affärsinriktat perspektiv, med fokus på konstruktion och produktutveckling, och en konstant tro på att allt kan förbättras.

Behovet av ingenjörer är stort. En utbildning i maskinteknik är en snabb väg ut på arbetsmarknaden – till ett roligt och kvalificerat arbete, med hela världen som arbetsfält.

Under utbildningen får du dessutom utnyttja högklassiga laboratorier och en välutrustad mekanisk verkstad, du har en nära kontakt till lärare och forskare. Programmet har även ett stort inslag av engelska som förbereder dig för internationella kontakter.

Utbildningens innehåll

Programmet ger dig en teoretisk grund, bland annat med kurser i matematik, hållfasthetslära, materiallära och tillverkningsmetoder. Successivt kommer mer tillämpade kurser inom bland annat konstruktionsteknik, produktutveckling och kvalitetsteknik, samt olika datorbaserade hjälpmedel.

Som student kommer du att öva i våra laboratorier och vår välutrustade verkstad där vi knyter samman teori med praktik. Du får även möjlighet att använda vår mekaniska verkstad för egna arbeten om du deltar i en fristående kurs och därefter visar att du kan arbeta säkert vid utrustningen.

Du får även utveckla dina förmågor att kommunicera via grupparbeten, rapporter och presentationer. Dina färdigheter i engelska utvecklas under programmets gång, bland annat genom att engelsk kurslitteratur ingår i flera kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du gör ett ingenjörsmässigt arbete åt ett företag.

Kontakt med arbetslivet

Föreläsningar och övningar på högskolan varvas med kontakter med regionens teknikföretag genom projektarbeten och studiebesök. Du får möta de utmaningar som företagen arbetar med samtidigt som du kan skapa kontakter inför ditt kommande arbetsliv som maskiningenjör. I examensarbetet angriper du ett problem som ett företag har, och det finns möjlighet att välja att praktisera vid ett företag i en annan kurs.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Det första arbetet är troligen som mekanisk konstruktör/produktutvecklare, och därefter kommer intresse och fallenhet att bestämma framtida uppgifter. Under karriären kan du komma att arbeta i många olika positioner, bland annat som specialist, projektledare eller i andra ledande befattningar.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtiden ser ljus ut för studenter som läser till högskoleingenjör i maskinteknik vid Högskolan Dalarna. Efter examen väntar många arbetsgivare på att få anställa dig för det är brist på högskoleingenjörer i regionen och i landet.

Examen

Högskoleingenjörsexamen, Teknikområde: Maskinteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om produktutveckling och de för produktutveckling viktiga kunskaperna om material och ytors egenskaper och påverkan på prestanda i olika tillämpningar genom vårt Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling eller vårt Magisterprogram i Materialteknik. Du kan även studera vidare på någon annan högskola eller universitet.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Roger Johansson