Utbildningsprogram TPOKG

Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram

Om du vill utveckla morgondagens produkter ger den här utbildningen inom maskinteknik dig rätt förutsättningar. Ett företags framgångar bygger bland annat på förmågan att hela tiden skapa smartare produkter och bättre processer. Det är här du kommer in.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen förbereder dig på att arbeta med teknisk utveckling ur ett affärsinriktat perspektiv, med fokus på konstruktion och produktutveckling, och en konstant tro på att allt kan förbättras.

Behovet av ingenjörer är stort. En utbildning i maskinteknik är en snabb väg ut på arbetsmarknaden – till ett roligt och kvalificerat arbete, med hela världen som arbetsfält.

Under utbildningen får du dessutom utnyttja högklassiga laboratorier och en välutrustad mekanisk verkstad, du har en nära kontakt till lärare och forskare. Programmet har även ett stort inslag av engelska som förbereder dig för internationella kontakter.

Namn: Erik ErikssonAlumnintervju Erik Eriksson
Jobbar: Project Engineer på Konecranes AB
Studietid: 2015-2018

Hej Erik, vad jobbar du med idag?

Jag är Projekt Ingenjör på Konecranes AB.

Varför valde du att läsa detta program?

För att jag sedan tidigt i livet varit väldigt intresserad av att ta fram tekniska lösningar på olika problem och utmaningar som uppkommer.

Har du haft nytta av din utbildning?

Det tycker jag verkligen, den grundläggande förståelse jag har fått för både matematiska samband och affärsmässigt tänkande har hjälp mig både privat och i yrkeslivet.

Vad är det roligaste som du kommer ihåg från din utbildning?

Det roligaste tillfället i min utbildning var när jag och mina lagkamrater slog världsrekordet för det energieffektivaste elektriskt drivna fordonet 2018.

Hur var det att hitta arbete efter studierna?

Det var kul att bli klar med studierna och upptäcka vilken bred arbetsmarknad det finns för en maskiningenjör. Jag upplevde det lätt att hitta arbete då olika företag hörde av sig med jobberbjudanden och det kändes som att marknaden hade brist på ingenjörer.

Hur har din resa sett ut från studier till det arbete du har idag?

Den har gått fort och jag har utvecklats mycket under mina knappa 2år ute i arbetslivet. Har jobbat både med detaljkonstruktion, produktutveckling med prototyptillverkning, tester/validering, systemutveckling, processutveckling, projektledning. Har hunnit resa en hel del och träffat mycket kunder runtom i andra länder och även inom Sverige. För den som gillar utmaningar finns det oändligt med utvecklingsmöjligheter både inom företag genom att byta tjänst men även genom att byta företag och bransch.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är mina underbara kollegor som jag får både skratta med varje dag. Men jag vill även lyfta att något väldigt bra med mitt jobb är att det känns väldigt fritt och varierande, jag väljer själv hur jag löser olika projekt och tekniska problem med kunden i centrum.

Hur ser arbetsmarknaden för nyexaminerade ut idag?

Jag skulle säga av erfarenhet att det finns en bred arbetsmarknad för dom som läst mitt program och den skriker efter taggade ingenjörer.

Har du några råd till blivande studenter?

Det är kul att läsa på högskola och livsstilen runtom är skön, man bestämmer själv hur och när man vill göra uppgifter, bara det blir gjort.

Har du några råd till examinerade studenter?

Ta för er, hör av er till företag, vänta inte på att dom ska höra av sig med jobbannonser. Det är inte alltid företag har tid att söka runt bland kandidater, är det någon som hör av sig att dom är intresserade av företaget så finns det stor chans att det även finns en ledig tjänst som passar.

Se hela filmen i vår Youtube-kanal

Utbildningens innehåll

Programmet ger dig en teoretisk grund, bland annat med kurser i matematik, hållfasthetslära, materiallära och tillverkningsmetoder. Successivt kommer mer tillämpade kurser inom bland annat konstruktionsteknik, produktutveckling och kvalitetsteknik, samt olika datorbaserade hjälpmedel.

Som student kommer du att öva i våra laboratorier och vår välutrustade verkstad där vi knyter samman teori med praktik. Du får även möjlighet att använda vår mekaniska verkstad för egna arbeten om du deltar i en fristående kurs och därefter visar att du kan arbeta säkert vid utrustningen.

Du får även utveckla dina förmågor att kommunicera via grupparbeten, rapporter och presentationer. Dina färdigheter i engelska utvecklas under programmets gång, bland annat genom att engelsk kurslitteratur ingår i flera kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du gör ett ingenjörsmässigt arbete åt ett företag.

Kontakt med arbetslivet

Föreläsningar och övningar på högskolan varvas med kontakter med regionens teknikföretag genom projektarbeten och studiebesök. Du får möta de utmaningar som företagen arbetar med samtidigt som du kan skapa kontakter inför ditt kommande arbetsliv som maskiningenjör. I examensarbetet angriper du ett problem som ett företag har, och det finns möjlighet att välja att praktisera vid ett företag i en annan kurs.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

ÅR 1
Introduktion till produktutveckling, 4hp
Introduktion till hållbara energisystem, 3,5hp
Industriell Ekonomi med kalkylering, 7,5hp
Envariabelanalys, 7,5hp
Introduktion till mekanik och hållfasthetslära, 7,5hp
3D CAD Grundläggande, 7,5hp
Linjär Algebra, 7,5hp
Statistik för ingenjörer, 7,5hp
Tillverkningsteknik, 7,5hp


ÅR 2
Mekanik, 7,5hp
Grundläggande materiallära, 7,5hp
Termodynamik, 7,5hp
CAD/CAM, 7,5hp
Hållfasthetslära, 7,5hp
Hydraulik och Pneumatik 7,5hp
Grundläggande ellära för maskinteknik, 3,5hp
Materialval, 4hp
Maskinelement 7,5hp


ÅR 3
Produktutvecklingsmetoder, 7,5hp
FEM och numeriska metoder, 7,5hp
Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik, 7,5hp
Konstruktionsprojekt, 7,5hp alternativt Industriell praktik, 7,5hp
Kvalitetsteknik, 7,5hp
Industriell produktion, 7,5hp
Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik, 15hp

Vad blir du efter utbildningen?

Det första arbetet är troligen som mekanisk konstruktör/produktutvecklare, och därefter kommer intresse och fallenhet att bestämma framtida uppgifter. Under karriären kan du komma att arbeta i många olika positioner, bland annat som specialist, projektledare eller i andra ledande befattningar.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtiden ser ljus ut för studenter som läser till högskoleingenjör i maskinteknik vid Högskolan Dalarna. Efter examen väntar många arbetsgivare på att få anställa dig för det är brist på högskoleingenjörer i regionen och i landet.

Examen

Högskoleingenjörsexamen, Teknikområde: Maskinteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att fördjupa dina kunskaper om produktutveckling och de för produktutveckling viktiga kunskaperna om material och ytors egenskaper och påverkan på prestanda i olika tillämpningar genom vårt Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling eller vårt Magisterprogram i Materialteknik. Du kan även studera vidare på någon annan högskola eller universitet.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Roger Johansson