Praktisera utomlands

Ta chansen att upptäcka världen medan du är student!  När du praktiserar inom EU får du internationell arbetslivserfarenhet samtidigt som du förbättrar dina språkkunskaper och interkulturella kompetens. Du är försäkrad och får ett stipendium under praktiktiden. Världen är verkligen öppen för dig!
Jana
Adrenaline Tours Curacao, Jana and Evangelos

Ansök om praktik inom Erasmus

Hitta en praktikplats

Börja med att leta efter en praktikplats. Exempel på söksidor, det finns många fler:

Praktiken ska ha koppling till din utbildning och kommande examen, men bortsett från det finns inga begränsningar. Du kan söka praktik från din första termin och upp till 12 månader efter att du tagit ut examen från Högskolan Dalarna. Praktiken ska vara på heltid, i minst 2 och maximalt 12 månader.  Du kan praktisera flera gånger, även under sommaruppehållet, och kan använda praktiktiden till forskning och förberedelser inför ditt examensarbete.

Förbered praktikavtalet

Be arbetsgivaren om ett skriftligt arbetserbjudande: arbetsgivarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och webbsida) och datum för praktiken. Dessutom ett detaljerat program, vad du kommer att lära dig och hur praktiken handleds. E-maila erbjudandet till Susanne Corrigox, sco@du.se

Logga in på Online Learning Agreement, gå till For Trainees och skapa ett Learning Agreement. Se exempel här.

Vi accepterar skärmunderskrift. Responsible Person at the Sending Institution: Susanne Corrigox, sco@du.se När du skickat iväg avtalet kommer det att signeras av HDa och arbetsgivaren och du får tillbaka en digital version.

Finansiering

Inom Erasmus+ kan du få stipendium för att praktisera i Erasmusländerna (alla EU:s medlemsländer plus Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge). Erasmusstipendium kan du få i maximalt 12 månader per nivå - kandidat, magister/master och forskarutbildning  (PhD). Du kan kombinera praktik med studier. Ansökningar tas emot löpande.

Ibland betalar praktikanordnaren en liten lön, men inte alltid,  Erasmusstipendiet kan täcka en del av dina levnadsomkostnader. Stipendiet är mellan 465- 525 euro per månad, beroende på land, beloppen kan komma att justeras upp. Antalet stipendier är begränsat. Du kan inte få ett stipendium beviljat efter praktikens slut. Du kommer att få ett stipendieavtal att fylla i och Högskolan skickar stipendiet så snart arbetsgivaren talat om att du påbörjat praktiken.

CSN-medel

Om praktiken ingår i din utbildning som poänggivande kurs så kan du behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

Försäkringar

Du omfattas av student UT-försäkringen.

När praktiken är över

Senast 5 veckor efter avslutad praktik ska du få ett praktikintyg av arbetsgivaren. Du kommer att få ett mail med länk till en obligatorisk utvärdering. När det är klart får du sista delen av Erasmusstipendiet. Praktikperioden finns inlagd i ladok och kommer att synas i examensbilagan, Diploma Supplement, förutsatt att du ännu inte tagit ut examensbeviset. Om du tagit ut examen kan du istället begära ett intyg om genomförd praktik.

Berätta om praktiken

Hjälp oss att sprida information om praktikmöjligheter, berätta litet om din praktiktid.

Exempel på tidigare praktikplatser

 • Solar Energy Engineering
  • Society for the Reduction of Carbon – UK
  • Organizzazione Umanitaria – Italy
 • Tourism
  • Visit Sweden Amsterdam – Netherlands
  • Ishestar – Iceland
  • Cowboys and Heroes – Ireland
  • Adrenaline Tours – Curacao
  • Hilton Hotel Amsterdam Schiphol – Netherlands
 • Political Science
  • Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (UN) – Czech   
  • Transparency International Berlin – Germany
 • Audiovisual Studies
  • Sebastian Watzinger Music Production Nurnberg – Germany
  • Dark Matters – Denmark
 • Graphic Design
  • Limbs & Things – UK
  • Core Lightning – UK
 • Business Studies
  • Arla Foods – Denmark
 • Human Resources
  • Zen24 – Malta
Kontakt
Erasmusansvarig/Internationaliseringssamordnare
Senast granskad:
Res klimatsmart!

Om du väljer att resa miljövänligt till och från din destination får du ett extra stipendiebidrag på 250 €!

Giltiga erasmusländer
Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Storbritannien, Island, Lichtenstein, Norge, Turkiet, Serbien, Nordmakedonien, LaReunion + Aruba, Bonaire, Curacao and other Overseas Countries.
Senast granskad: