Praktisera utomlands

Ta chansen att upptäcka världen medan du är student!  När du praktiserar inom EU får du internationell arbetslivserfarenhet samtidigt som du förbättrar dina språkkunskaper och interkulturella kompetens. Du är försäkrad och får ett stipendium under praktiktiden. Världen är verkligen öppen för dig!

Ansök om praktik inom Erasmus!

1 Hitta en praktikplats

Börja med att leta efter en praktikplats. Exempel på söksidor, det finns många fler:

Praktiken ska ha koppling till din utbildning och kommande examen, men bortsett från det finns inga begränsningar. Du kan söka praktik från din första termin och upp till 12 månader efter att du tagit ut examen från Högskolan Dalarna. Praktiken ska vara minst 2 och maximalt 12 månader.  Du kan praktisera flera gånger, även under sommaruppehållet, och kan använda praktiktiden till forskning och förberedelser inför ditt examensarbete.

2 Förbered praktikavtalet

Be arbetsgivaren om ett skriftligt arbetserbjudande - det ska innehålla arbetsgivarens kontaktuppgifter; namn, adress, telefon och websida och datum för praktiken. Dessutom ett detaljerat program, vad du kommer att lära dig och hur praktiken handleds. E-maila erbjudandet till sco@du.se

Logga in på Online Learning Agreement, gå till For Trainees och skapa ett Learning Agreement. Se exempel här

Vi accepterar skärmunderskrift. Responsible Person at the Sending Institution: Susanne Corrigox, sco@du.se När du skickat iväg avtalet kommer det att signeras av HDa och arbetsgivaren och du får tillbaka en digital version.

3 Finansiering

Erasmus+


EU:s stipendieprogram Erasmus+ ger dig möjlighet att praktisera med stipendium i något av Erasmusländerna (alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge). Erasmuspraktik med stipendium kan du få i maximalt 12 månader per nivå - kandidat, magister/master och forskarutbildning  (PhD). Du kan kombinera praktik med studier. Ansökningar tas emot löpande.

Ibland betalar praktikanordnaren en liten lön, men inte alltid,  Erasmusstipendiet kan täcka en del av dina levnadsomkostnader. Stipendiet är mellan 465- 525 €/månad, beroende på land, beloppen kan komma att justeras upp. Antalet stipendier är begränsat. Du kan inte få ett stipendium beviljat efter praktikens slut. Du kommer att få ett stipendieavtal att fylla i och Högskolan skickar stipendiet så snart arbetsgivaren talat om att du påbörjat praktiken.

CSN-medel

Om praktiken ingår i din utbildning som poänggivande kurs så kan du behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

4 Försäkringar

Du omfattas av studentUT-försäkringen

5 När praktiken är över

Senast 5 veckor efter avslutad praktik ska du få ett praktikintyg av arbetsgivaren.

Du kommer att få ett mail med länk till en obligatorisk utvärdering. När det är klart får du sista delen av Erasmusstipendiet. Praktikperioden finns inlagd i ladok och kommer att synas i examensbilagan, Diploma Supplement, förutsatt att du ännu inte tagit ut examensbeviset. Om du tagit ut examen kan du istället begära ett intyg om genomförd praktik.

6 Berätta om praktiken!

Hjälp oss att sprida information om praktikmöjligheter, berätta litet om din praktiktid

7 Exempel på tidigare praktikplatser


Solar Energy Engineering
      Society for the Reduction of Carbon – UK
      Organizzazione Umanitaria – Italy
Tourism
      Visit Sweden Amsterdam – Netherlands
      Ishestar – Iceland
      Cowboys and Heroes – Ireland
      Adrenaline Tours – Curacao
      Hilton Hotel Amsterdam Schiphol – Netherlands
Political Science 
      Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (UN) – Czech   
     Transparency International Berlin – Germany
Audiovisual Studies
      Sebastian Watzinger Music Production Nurnberg – Germany
      Dark Matters – Denmark
Graphic Design
      Limbs & Things – UK
      Core Lightning – UK
Business Studies
      Arla Foods – Denmark
Human Resources   
      Zen24 – Malta

 

Kontakt

Susanne Corrigox, Erasmusansvarig/Internationaliseringssamordnare

E-mail:    sco@du.se

Senast granskad:
Res klimatsmart!

Om du väljer att resa miljövänligt till och från din destination får du ett extra stipendiebidrag på 250 €!

Giltiga erasmusländer
Belgien Bulgarien Tjeckien Danmark Tyskland Estland Irland Grekland Spanien Frankrike Kroatien Italien Cypern Lettland Litauen Luxemburg Ungern Malta Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Slovenien Slovakien Finland Storbritannien Island Lichtenstein Norge Turkiet Serbien Nordmakedonien LaReunion + Aruba, Bonaire, Curacao and other Overseas Countries