Praktisera utomlands

Ta chansen att upptäcka världen medan du är student! När du praktiserar får du internationell arbetslivserfarenhet samtidigt som du förbättrar dina språkkunskaper och interkulturella kompetens. Du är försäkrad och får ett stipendium under praktiktiden. Världen är verkligen öppen för dig!

Ansök om erasmuspraktik inom eller utanför EU

Hitta en praktikplats

Du måste själv hitta din praktikplats. Här är exempel på några söksidor, det finns många fler:

Praktiken ska ha koppling till din utbildning och kommande examen. Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik: EU-institutioner och andra EU-organ på EU-kommissionens webbplats(websida).

Du ska genomföra praktiken i ett land utanför Sverige och utanför det land där du har ditt boende under studietiden, men bortsett från det finns inga begränsningar. Du kan praktisera från första terminen, under studierna och upp till 12 månader efter att du avslutat studierna (du blir då "recent graduate"). Förutsättningen är att du ansöker om praktiken innan du avslutat studierna vid Högskolan Dalarna.

Praktiken ska vara på heltid i minst två och maximalt 12 månader.  Du kan praktisera flera gånger, även under sommaruppehållet, och kan använda praktiktiden till forskning, kombinera praktik och studier samt för att förbereda ditt examensarbete. Ansökningar tas emot löpande.

Förbered praktikavtalet

Be arbetsgivaren om ett skriftligt arbetserbjudande som innehåller arbetsgivarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och webbsida) samt datum för praktiken. Det ska också framgå vad du kommer att arbeta med och hur praktiken handleds. E-mejla erbjudandet till Susanne Corrigox, sco@du.se

Du kommer att få ett avtal att fylla i, Learning Agreement, som ska signeras av HDa och arbetsgivaren och dig själv.

Stipendium

Inom Erasmus+ får du ett stipendium för att praktisera i Erasmusländerna (alla EU:s medlemsländer plus Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge). Du kan få stipendium i maximalt 12 månader per nivå - kandidat, magister/master och forskarutbildning (PhD).

Erasmusstipendiet kan troligen bara täcka en del av dina omkostnader. Stipendiet är minst  550 - 660 euro per månad, beroende på land. Högskolan Dalarna har också ett begränsat antal stipendier för erasmuspraktik utanför EU. Månadsbeloppet är då ca 700 euro. 

Du kan inte få ett stipendium beviljat efter praktikens slut. Du kommer att få ett stipendieavtal att fylla i och Högskolan skickar stipendiet så snart arbetsgivaren talat om att du påbörjat praktiken.

Studiemedel från CSN

Om praktiken ingår i din utbildning som poänggivande kurs så kan du behålla dina studiemedel från CSN under utlandspraktiken.

Försäkringar

Du omfattas av student UT-försäkringen

Senast granskad:
Kontakt
Internationaliseringssamordnare
Erasmusansvarig
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning
Res klimatsmart!

Om du väljer att resa miljövänligt (tåg eller buss) till och från din destination får du ett extra stipendiebidrag.

Studievägledning

Har du frågor eller funderingar kring praktik utomlands? Boka ett individuellt möte tillsammans med Studie- och karriärsvägledarna. 

SV Finansieras av Europeiska unionen_POS.png
Senast granskad: