Jobb och karriär under studierna

För dig som student finns möjlighet att jobba extra på högskolan i en rad spännande uppdrag, med allt från ambassadörskap till anställning som studentmedarbetare. Som student kan du jobba såsom tex tentamensvärd, amanuens, forskningsassistent och studentmedarbetare.

Din väg till jobb

Nämnda anställningar finns att söka via Våra lediga jobb - Högskolan Dalarna (du.se)

Tentamensvakt

Som tentamensvakt medverkar du till att examination genomförs rättssäkert och att tentamensregler följs. Att arbeta som tentamensvakt innebär att du har en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle (vaktuppdrag) och får ekonomisk ersättning per timme. Hur mycket man får arbeta som tentamensvakt är varierande, du blir erbjuden arbete när behov finns. Det innebär att du kommer att erbjudas enstaka, kortvariga anställningstillfällen. Rekrytering av tentamensvakter sköts av avdelningen för Studentservice. För att arbeta som tentamensvakt behöver man söka tjänsten när vi annonserar efter nya tentamensvakter. När man blivit rekryterad att arbeta som tentamensvakt går man en obligatorisk grundutbildning. Därefter får man gå ett läropass då man går bredvid en erfaren tentamensvakt för att lära sig hur arbetet går till i praktiken.

Forskningsassistent

Du kan också arbeta som forskningsassistent där du med magisterexamen eller där du bedöms ha motsvarande vetenskaplig kompetens kan bistå i olika forskningsprojekt som drivs av forskare vid Högskolan Dalarna. Anställningarna är tidsbegränsade och rör sig vanligen om kortare uppdrag såsom tex datainsamling, administration och annat stöd i forskningsprojektet. Att arbeta som forskningsassistent kan vara ett sätt att meritera sig för forskarutbildning, dock söks forskarutbildningen i konkurrens med andra sökande och det måste också alltid finnas en finansieringsplan för att antagning till forskarutbildning ska vara aktuell.

Amanuens

Du som student kan få anställning som amanuens på Högskolan. Det är ett extrajobb där du arbetar inom något av områdena undervisning, administration eller forskning. Du kan arbeta som amanuens om du är antagen till en utbildning på grund- eller avancerad nivå. Omfattning på anställningen är högst 50 procent av en heltid och kan pågå som längst under tre år.

Doktorand

Är du nyfiken på att riktigt fördjupa dig inom ditt studieområde? Ansök som att bli doktorand! Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till lärosätets forskning och är en betydelsefull representant för Högskolan Dalarna. Forskarutbildningen ger dig kompetens att arbeta som forskare och lärare vid universitet och högskolor. Det utgör även en bra plattform för att göra karriär inom näringslivet och den offentliga sektorn. Studier på forskarnivå pågår vanligtvis under fyra år och avslutas genom en disputation som leder till en doktorsexamen. Du kan också välja att studera under två år mot en licentiatexamen. Läs mer om anställning som doktorand här Anställning som doktorand - Högskolan Dalarna (du.se)

Studentmedarbetare

Som studentmedarbetare får du en chans att omsätta teoretiska kunskaper till praktik, samtidigt som du får in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. Du är en viktig pusselbit då du kan bidra med kunskap och nya idéer inom dina kompetensområden. Som studentmedarbetare arbetar du med att assistera lärare, forskningspersonal med att tex hantera lokaler och teknisk utrustning eller annat som ingår inom verksamhetsområdet. Det är endast studenter som studerar sitt sista år som kan ansöka. 

  • En tidsbegränsad deltidsanställning som får pågå under maximalt fyra terminer och motsvara högst 25 % av en heltid.
  • Arbetet motsvarar cirka 10 timmar per vecka, men antalet timmar per vecka är flexibelt.
  • Studenten ska ha godkända studier motsvarande minst 60 hp och får inte ha påbörjat en forskarutbildning.

KTP 

Genom KTP (Knowledge Transfer Partnerships) erbjuds du som är nyexaminerad akademiker att genomföra ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Projektet kan vara i upp till två år på heltid, och du får marknadsmässig lön under tiden. Företaget betalar hälften och resten finansieras med projektmedel.

Karriärvägledning

Behöver du hjälp med att planera din karriär? Vi finns som stöd för dig när du funderar på hur din utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter ska sammanfattas och bli till en jobbansökan som kan leda dig vidare i livet.

Kontakta studie- och karriärvägledningen

Representera Högskolan Dalarna

Studentambassadör

Vill du inspirera andra att börja studera? Genom att vara studentambassadör får du något som sticker ut på ditt CV, ett arbete som fungerar att kombinera med dina studier, träffa andra studenter och bygga nätverk för framtiden, men framförallt ett inspirerande och roligt uppdrag som är unikt. 

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: