Studera och praktisera utomlands

Tag chansen att upptäcka andra delar av världen medan du studerar! Ansök om att få studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Det finns ofta praktikmöjligheter i andra länder, i många fall får du dessutom ett stipendium.
Dalahäst på ett bord i University of Porto

Studera vid ett partneruniversitet

Utbytesstudier innebär att Högskolan Dalarna har ett utbytesavtal med det andra lärosätet och att studierna är avgiftsfria. Inom Erasmus+programmet får du ett stipendium och en förberedande språkkurs.

Läs mer om att studera utomlands

Praktisera utomlands

Erasmus+ praktik ger dig chansen att uppleva andra kulturer, samtidigt som den internationella erfarenheten du kan lägga till i ditt CV ger dig en stark fördel på arbetsmarknaden. Du får ett stipendium och en förberedande språkkurs.

Läs mer om att praktisera utomlands

Stipendier

Information om stipendier för utlandsstudier och/eller utlandspraktik som kan sökas via Högskolan Dalarna

Utlandsstudier och praktik för lärarstudenter

Din utbildning på lärarprogrammet ska förbereda dig inför rollen som lärare och där är en interkulturell förståelse och kännedom om olika globala förutsättningar en viktig pusselbit bland många. Detta utvecklar du under dina studier på Högskolan Dalarna men det finns också många möjligheter att skaffa sig enormt värdefulla erfarenheter, både för det kommande läraryrket men också för din personliga utveckling, på ett sätt som inte kan erhållas i den egna hemmiljön.

Läs mer om utlandsstudier för lärarstudenter

 

Senast granskad:
Kontakt
Erasmusdagen 13 oktober

Är du nyfiken på utbytesstudier eller praktik utomlands? 
Erasmusdagen är en möjlighet att träffa inresande Erasmusstudenter som presenterar sitt lärosäte.

Plats: Campus Borlänge, Biblioteket

Mer information om Erasmusdagen

Förberedande språkkurs

Du som ska studera eller praktisera inom EU ska göra ett språktest. Om det behövs kan du få en förberedande online språkkurs. Det finns 24 olika språk att välja bland.

Kontakta erasmusansvarig Susanne Corrigox, sco@du.se, om du vill ha en kurs.

Senast granskad: