Studera och praktisera utomlands

Tag chansen att upptäcka andra delar av världen medan du studerar! Ansök om att få studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Det finns ofta praktikmöjligheter i andra länder, i många fall får du dessutom ett stipendium.
Dalahäst på ett bord i University of Porto

Studera vid ett partneruniversitet

Utbytesstudier innebär att Högskolan Dalarna har ett utbytesavtal med det andra lärosätet och att studierna är avgiftsfria. Inom Erasmusprogrammet får du ett stipendium och en förberedande språkkurs om du vill.

Läs mer om att studera utomlands

Praktisera utomlands

Erasmus+ praktik ger dig chansen att uppleva andra kulturer, samtidigt som den internationella erfarenheten du kan lägga till i ditt CV ger dig en stark fördel på arbetsmarknaden. Du får ett stipendium och frivillig förberedande språkkurs.

Läs mer om att praktisera utomlands

Utlandsstudier för lärarstudenter

Din utbildning på lärarprogrammet ska förbereda dig inför rollen som lärare och där är en interkulturell förståelse och kännedom om olika globala förutsättningar en viktig pusselbit bland många. Detta utvecklar du under dina studier på Högskolan Dalarna men det finns också många möjligheter att skaffa sig enormt värdefulla erfarenheter, både för det kommande läraryrket men också för din personliga utveckling, på ett sätt som inte kan erhållas i den egna hemmiljön.

Läs mer om utlandsstudier för lärarstudenter

Utlandsstudier för dig med funktionsnedsättning

Information om stöd inom Erasmusprogrammet för deltagare med funktionsnedsättning

Om du har fler frågor angånde utlandsstudier för funktionsnedsatta kontakta Högskolans samordnare eller erasmusansvarig Susanne Corrigox, sco@du.se.

Stipendier

Information om stipendier för utlandsstudier och/eller utlandspraktik som kan sökas via Högskolan Dalarna

Brexitinformation

Storbritannien betraktas som Erasmus+ programland till och med att projekten från Call 2020 är genomförda. Under förutsättning att vi har medel kvar gäller följande för:

Praktik och personalfortbildning: Vi kan skicka deltagare till Storbritannien till och med 31 maj 2022.

Studier och undervisningsuppdrag: vi kan utbyta studenter och undervisande personal minst till och med 30 september 2021 och längst till och med 31 maj 2022.

Förberedande språkkurs för utresande

Du som ska studera eller praktisera inom EU kan få en förberedande online språkkurs. Det finns olika språk attt välja bland:

Engelska, franska, tyska, nederländska, italienska, spanska, polska, tjeckiska, danska, grekiska, portugisiska, svenska, bulgariska, kroatiska, ungerska, rumänska, slovenska, finska, estniska, gaeliska (Irish), lettiska, litauiska, maltesiska, slovenska.

Kontakta erasmusansvarig Susanne Corrigox, sco@du.se, om du vill ha en kurs.

Senast granskad: