Utlandsstudier för lärarstudenter

Genom Högskolan Dalarnas och lärarutbildningens internationella samarbeten kan du som lärarstudent skaffa internationella erfarenheter och perspektiv under studietiden.

Fasad på byggnad där det står Antwerpen med stora bokstäver
“Kursveckan i Antwerpen gav mig värdefulla och konkreta verktyg för att få in mer kreativitet i min framtida undervisning. Samtidigt fick jag träffa och dela erfarenheter med lärarstudenter från hela Europa.” – Madeleine, Grundlärarprogrammet. Foto: Madeleine Skött

Som blivande lärare kommer du att verka i skolor där kollegor, elever, föräldrar har olika erfarenheter, normer och traditioner. I den miljön är det viktigt att vara medveten om och ha förståelse för våra likheter och olikheter, att kunna sätta sig in i andras synsätt och värderingar.

Din utbildning på lärarprogrammet ska förbereda dig inför rollen som lärare och där är en interkulturell förståelse och kännedom om olika globala förutsättningar en viktig pusselbit bland många. Detta utvecklar du under dina studier på Högskolan Dalarna men det finns också många möjligheter att skaffa sig enormt värdefulla erfarenheter, både för det kommande läraryrket men också för din personliga utveckling, på ett sätt som inte kan erhållas i den egna hemmiljön. Genom Högskolan Dalarnas och lärarutbildningens internationella samarbeten kan du som lärarstudent få internationell erfarenhet och perspektiv under studietiden.

 

Lärarstudent Amanda Svensson har varit utbytesstudent vid Texas Christian University i Fort Worth, Texas, USA. Ett utbyte hon drömde om att göra i flera år och som hon redan innan första terminen på lärarprogrammet visste att Högskolan Dalarna erbjöd.

Det bästa jag gjort i mitt liv

- Detta utbyte har utvecklat mig som människa något så otroligt mycket på många plan. Jag har fått en större förståelse för världen och det kulturella utbytet jag fick har varit oroligt betydelsefullt för mig som framtida lärare. Inte bara har jag utvecklat min förmåga i språket engelska men också hur den amerikanska kulturen i framförallt Texas fungerar! Det kommer vara otroligt hjälpsamt i framtiden när jag ska undervisa.

Utbytets stora betydelse för mina studier

- För mina studier har det hjälpt mitt självförtroende att prata engelska något enormt. Jag började mitt utbyte med att ha svårt att finna rätt ord i konversationer och uppsatser men efter en månad pratade jag ofantligt mycket bättre och med mer självförtroende. Lärarna på skolan hade lycka tålamod och fanns där när man behövde stöd.

Utbytets betydelse för mig personligen

- Personligen växte jag mycket som människa och mitt självförtroende generellt ökade rejält. Dels för att jag faktiskt klarade alla kurser jag tog på TCU och fick högsta betyg i allt. Det betydde väldigt mycket för mig eftersom det på något sätt blev en bekräftelse att jag faktiskt ”kan det här” och jag har valt helt rätt framtida yrke.

Mitt val av utbyte

- Jag valde detta utbyte för det var en chans man bara får en gång i livet. När får man annars som dalkulla få chansen att faktiskt bo och studera i Texas? Det var något jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva men tack vare Högskolan Dalarna fick jag uppfylla en av mina största drömmar!

”Jag skulle rekommendera alla som funderar på att göra ett utbyte på lärarprogrammet att söka till TCU.”

- Det är en fantastisk skola. Lärarna är suveräna, ämnena är intressanta och att få uppleva den amerikanska stoltheten över den skolan man går på. Alla evenemang man får gå på: alltifrån basket och amerikansk fotboll till bussturer där man får uppleva olika kulturer. Matkulturen med mycket influenser från Mexiko är fantastisk! Jag har fått vänner från alla delar i världen för livet tack vare mitt utbyte.

Studera utomlands

Under studietiden kan du ersätta kurser som du annars skulle ha läst här på Högskolan Dalarna med kurser på ett universitet i ett annat land. Du kan studera utomlands som utbytesstudent (det vill säga att du åker inom ramen för ett utbytesprogram till exempel Erasmus+ eller Nordplus) eller på egen hand, som så kallad Free mover. Grundidén är att du ersätter en eller två terminers studier här på Högskolan Dalarna med kurser på ett utländskt universitet. Kurserna du istället läser utomlands ska i någorlunda utsträckning motsvara det du annars skulle läst här. Flexibiliteten är relativt stor, det är programmålen du i slutändan ska uppnå, men det är programansvarig som beslutar. Programansvarig ger dig ett skriftligt förhandsbesked, ett Learning Agreement, om de kurser du tänkt läsa kan ersätta det du inte läser här på Högskolan Dalarna.

Studera kurser utomlands

VFU/praktik utomlands

Du som läser förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet kan göra en av de fyra VFU-perioderna på en skola utomlands.

VFU/praktik utomlands

Skriva examensarbete utomlands

Under examensarbetet har du också möjlighet att skaffa dig internationell erfarenhet. Du kan t ex göra datainsamling på en förskola/skola utomlands, till exempel genom Erasmus+praktik eller praktik genom Nordplus. Du kan också göra examensarbetet inom ramen för Minor Field Studies (se nedan).

Sommarkurser

När du har sommarlov från de ordinarie kurserna har du goda möjligheter att utvecklas och får nya erfarenheter genom att läsa sommarkurser i andra länder. Sommarkurser är upplagda som fristående kurser som du läser utöver din utbildning. Via CSN kan du i vissa fall få medel för sommarstudier utomlands.

Schweiz, PH Zürich

Summer School on Education in Zurich

En till tre veckors internationell sommarkurs i Zürich där du möter lärarstudenter från olika delar av världen. Du väljer mellan ett eller två olika teman. Läs mer om denna Summer school på PH Zürichs webbsida.

Högskolan Dalarna kan nominera två till fyra studenter varje år. Du kan söka lärarutbildningens stipendium för kursavgiften och bidrag till resa och uppehälle.

Sommarkurs, VFU i Indien eller Kenya

I samarbete med lärarutbildningen vid Linköpings Universitet har du som lärarstudent på högskolan Dalarna möjlighet att genom en sommarkurs åka till Indien eller Kenya för VFU på en skola/förskola. Du förbereder dig genom ett par seminarieträffar vid Linköpings Universitet (du kan delta via Skype/Zoom eller dylikt, möjligen på plats vid ett tillfälle) och bestämmer avresa tillsammans med kursansvarig och dina medstudenter i sommarkursen. Vanligtvis inleds sommarkursen med några dagars fältkurs i landet innan gruppen installerar sig på boende och börjar VFU perioden.

Silver Oaks School, Hyderabad, Indien

När: Preliminärt 4 veckor (juni/juli), inklusive 3 dagar introduktion i Indien. Förberedande seminarium april – juni och uppföljning samt examination september – oktober.

Kostnad: Du kan söka CSN-medel för sommarkursen. Sök också Högskolan Dalarnas stipendium för lärarstudenter.

Behörighet: Du ska ha läst minst tre terminer vid ansökningstillfället och även kunna visa en referens vid fråga.

Eldoret stad (Moi University) alt KenSwed Academy Nairobi, Kenya

När: Preliminärt 5 veckor (juni/juli), inklusive 1 vecka introduktion i Kenya. Förberedande seminarium april –  juni och uppföljning samt examination september – oktober.

Kostnad: Du kan söka CSN-medel för sommarkursen. Sök också Högskolan Dalarnas stipendium för lärarstudenter.

Behörighet: Du ska ha läst minst tre terminer vid ansökningstillfället och även kunna visa en referens vid fråga.

Korta studentveckor utomlands

Några gånger per år åker studenter från Högskolan Dalarna på korta utbyten, till exempel en vecka med ett helt annat innehåll med nya perspektiv. Belgien, Finland, Danmark, Nederländerna, Spanien är några exempel på länder som tagit emot våra studenter för den typen av intensivkurser. Deltagandet sker då alltid i samråd med kursansvarig i den kurs här hemma som berörs av utbytet. Håll utkik i programrummen i Learn. Där annonseras möjligheten att söka dessa intensivkurser. Hittar du någon kort kurs på egen hand? Hör av dig till kursansvarig eller internationaliseringssamordnaren.

Internationalisering på hemmaplan

Oavsett om du tar ett eget initiativ till internationella erfarenheter under dina lärarstudier kommer du att arbeta med kursinnehåll i de ordinarie kurserna som utvecklar dig och dina internationella kompetenser.

Kontakt

Kristofer Sidenvall
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Veronica Semelius Granevald
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare för Högskolan Dalarna

Frågor om ansökan med mera: support@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: