Elitidrott och studier

Högskolestudier kan vara krävande, inte minst för den som samtidigt satsar på att nå långt inom en idrott. För att underlätta för de som tillhör svensk elit, erbjuder Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy utbildning för elitidrottare, där studier anpassas med träning och tävling.

Universitets- och högskolestudier kan vara krävande, inte minst om du samtidigt satsar på att nå långt inom en idrott. För att underlätta en sådan satsning kan du som student vid högskolan lägga upp dina studier så det passar in i ditt tränings- och tävlingsprogram.

Om du är antagen till en utbildning hos oss och lever upp till vår definition av elitidrottsstudent (se definition nedan) kan du tillsammans med ansvarig person för Elitidrott och studier (kontaktuppgifter nedan) upprätta ett elitidrottsavtal. För att elitidrottsavtalen ska fungera krävs det att du i god tid innan utbildningen startar har en dialog med kursansvarig/programansvarig inom respektive ämne/program. Detta för att Högskolan i möjligaste mån ska kunna anpassa undervisningen enligt de riktlinjer som finns och det stöd och den hjälp du behöver. Kraven på dig som elitidrottande student ska vara lika som för övriga studenter och samma kunskapsmål gäller förstås för dig som för alla andra i en kurs och i ett program.

Högskolans definition av elitidrottsstudent

Elitidrottsavtalen gäller de elitidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera idrottandet med studier på högskolenivå. Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) specialidrottsförbund (SF).

Elitidrottare i landslag eller potentiell för landslag alternativt är antagen till Dala Sports Academy elit (DSA-elit). Elitidrottare från annat land i landslag eller potentiell för landslag alternativt är antagen till DSA-elit.

För att kunna upprätta ett avtal behöver du ett underskrivet intyg från ditt Specialidrottsförbund (SF) om du är elitidrottare i landslag eller potentiella för landslag eller från DSA-elit om du är antagen dit.

Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI

Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI, har ett av Sveriges mest moderna och kompletta idrottslaboratorier.

Verksamhetsområden

  • test- och prestationsutveckling för idrottare
  • delaktighet i idrottsrelaterad utbildning vid Högskolan Dalarna samt verkar för kompetens- och kunskapsuppbyggnad inom svensk idrott
  • resurs för tillämpad idrottsforskning.

Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium, LIVI, verkar i samarbete med Dala Sports Academy för ett levande och dynamiskt utbyte av kunskap och kompetens mellan det omgivande idrottsamhället och den idrottsrelaterade verksamheten som bedrivs vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: