Stipendier för studier och praktik

Sök stipendier! Det finns massor med stipendier och fonder du kan söka från. Här hittar du information om stipendier som kan sökas via Högskolan Dalarna samt en del nyttiga länkar.

Erasmus+ och Nord+ stipendium

Erasmus+ och Nord+ studenter får ett stipendium för studier eller praktik. Du får mer information så snart du nominerats. Erasmusstipendiets storlek beror på vilket land du ska åka till, det varierar mellan 460-510 euro per månad. Erasmuspraktikanter får ca 150 € extra per månad (top-up).

Res klimatsmart

Om du reser klimatsmart ( tåg, buss, samåkning i bil) till och från din destination inom EU får du ett extra stipendium. 

Högskolan Dalarnas stipendium för lärarstudenter

Vem kan söka?

Studerande vid Högskolan Dalarna vars studier ligger inom lärarutbildning. Lärare inom lärarutbildningen kan även söka bidrag för kostnader som rör lärarstudenter (lärares kostnader ansvarar HDa för).

Vad kan stipendiet användas till?

Exempelvis till studiebesök inom och utanför Sverige, individuellt och i grupp. Som resebidrag vid kortare studieperioder eller VFU utomlands. Se prioritetsordning längre ner på sidan.

När kan du söka?

Löpande ansökan! Stipendiet kan sökas kontinuerligt så länge det finns tillgängliga medel i fonden. Så snart Högskolan beslutat om stipendietilldelning görs utbetalningen av Kammarkollegiet.

Fyll i formuläret - förklara vad du vill göra och inkludera en preliminär budget. Resebidrag beviljas som schablonbelopp.

Vid avslutad aktivitet ska du skicka in en kort redogörelse för aktiviteten, max 2 A4.

Prioriterade aktiviteter

Fondens avkastning ska i första hand användas för något av nedanstående ändamål- i fallande prioritetsordning:

  1. Bidrag till studieresor inom eller utom landet för vilka anslag av allmänna medel icke lämnats.
  2. Bidrag till exkursioner och studiebesök som inte anordnas genom högskolans försorg men som av grupp av studerande anses angelägen.
  3. Bidrag till studerandegrupp för utövandet av viss ideell eller kulturell verksamhet.

(I sista hand: Åtgärder i övrigt av sådan art att de skäligen kan tänkas lända de  studerande till långsiktig trevnad eller glädje.  Bostadshjälp åt studerande som befinns vara i särskilt behov därav.)

Observera att stipendium inte beviljas för resor och boende i samband med campusdagar och/eller VFU, då båda är ordinarie aktiviteter i utbildningen. 

Mail: Susanne Corrigox, sco@du.se

Extra stöd för dig med funktionsnedsättning

Det finns särskilt riktade bidrag för att täcka omkostnader som möjliggör deltagande för personer med begränsade möjligheter. 

Kontakt:  Högskolans samordnare eller Erasmusansvarig 

Kontakt

För frågor om stipendier kontakta Susanne Corrigox, Erasmusansvarig

Senast granskad: