Söka kurser inom program

Alla programstudenter ska anmäla sig till sina kurser inom program från programtermin två och framåt. Anmälan kan du göra så länge du har studietid inom programmet kvar. Här får du information om hur du gör anmälan.

Hur anmäler jag mig till mina programkurser?

Alla programstudenter vid Högskolan Dalarna ska anmäla sig till kurser inom program inför varje termin från och med termin två. Anmälan gör du via antagning.se. Det är viktigt att du som är student vid Högskolan Dalarna loggar in på antagning.se med ditt studentkonto för att du ska kunna se och söka dina programkurser.

På antagning.se kan du se viktiga datum, bland annat sista anmälningsdag.

Vilka kurser ska jag söka?

Du ser vilka kurser du ska söka i  programrummet i vår lärplattform för det program som du läser.

Ska du läsa valfria kurser inom program?

Om du läser du ett utbildningsprogram och planerar att läsa valfria kurser inom programmet finns ett par saker som är viktiga att tänka på.

En examen får inte innehålla kurser som har samma eller liknande innehåll. Om du vill läsa en kurs som tillhör samma ämnesområde som de kurser du har läst eller kommer att läsa inom ditt program så finns det risk för så kallad överlappning.

Hur vet du om innehållet i en kurs överlappar med en annan? Titta i kursplanerna och jämför innehåll/syfte, lärandemål och litteraturlistor. Om du ser att det finns likheter är sannolikheten stor att kurserna överlappar. Eftersom ingen överlappning får finnas räcker det med att ett lärandemål, ett uttalat syfte eller en kursbok är gemensam för att du inte bör läsa kursen, eller inte får ta med kurserna i samma examen.

Om du fortfarande är osäker efter att ha studerat kursplanerna kan du skicka dessa till support@du.se och be om hjälp med bedömning av överlappning. Markera i så fall tydligt i kursplanerna de likheter du sett och vad du är osäker på, alternativt beskriv i löpande text.

Platsgaranti

Som programstudent har du platsgaranti på de programkurser som ingår i ditt program. Platsgarantin gäller under förutsättning att du:

  • Gjort din anmälan senast sista ordinarie anmälningsdag
  • Tackat ja till platsen enligt instruktioner i ditt antagningsbesked, och
  • Uppfyller behörighetskraven till de kurser du sökt senast vid respektive kursstart

Studietid inom programmet

Som programstudent kan du söka kurser inom program så länge du har studietid kvar inom programmet. Studietiden är den planerade tiden du ska läsa det program du har påbörjat. Har du exempelvis påbörjat ett treårigt program som ges på heltid så är det under de sex terminerna programmet du har möjlighet att söka till programkurser.

Har du haft studieuppehåll måste du kontakta högskolan för att få din programtid förlängd med tiden du har haft studieuppehåll.

Mer information om vad som gäller hittar du på sidan avbrott och studieuppehåll.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: