Söka kurser inom program

Alla programstudenter ska anmäla sig till sina kurser inom program från programtermin två och framåt. Anmälan kan du göra så länge du har studietid inom programmet kvar. Här får du information om hur du gör anmälan.

Hur anmäler jag mig till mina programkurser?

Alla programstudenter vid Högskolan Dalarna ska anmäla sig till kurser inom program inför varje termin från och med termin två. Anmälan gör du via antagning.se. Det är viktigt att du som är student vid Högskolan Dalarna loggar in på antagning.se med ditt studentkonto för att du ska kunna se och söka dina programkurser.

På antagning.se kan du se viktiga datum, bland annat sista anmälningsdag.

Vilka kurser ska jag söka?

Du ser vilka kurser du ska söka i  programrummet i Learn för det program som du läser.

Platsgaranti

Som programstudent har du platsgaranti på de programkurser som ingår i ditt program. Platsgarantin gäller under förutsättning att du:

  • Gjort din anmälan senast sista ordinarie anmälningsdag
  • Tackat ja till platsen enligt instruktioner i ditt antagningsbesked, och
  • Uppfyller behörighetskraven till de kurser du sökt senast vid respektive kursstart

Studietid inom programmet

Som programstudent kan du söka kurser inom program så länge du har studietid kvar inom programmet. Studietiden är den planerade tiden du ska läsa det program du har påbörjat. Har du exempelvis påbörjat ett treårigt program som ges på heltid så är det under de sex terminerna programmet du har möjlighet att söka till programkurser.

Har du haft studieuppehåll så kommer din programtid att förlängas med tiden du har haft studieuppehåll.

Mer information om vad som gäller hittar du på sidan avbrott och studieuppehåll.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: