Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att studenten genomför handledd praktik på en möjlig framtida arbetsplats. VFU finns inom flera utbildningsprogram och kan benämnas olika.

Verksamhetsförlagd utbildning ska komplettera de teoretiska studierna och göra dig som student mer förberedd på det kommande arbetslivet. Exakt hur den verksamhetsförlagda utbildningen ser ut på de olika utbildningarna varierar. Läs därför mer på respektive utbildnings VFU-sida för vad som gäller den utbildning som är aktuell för dig.

Här hittar du länkar till information om de program som innehåller verksamhetsförlagd utbildning. Andra program kan ha andra typer av praktik och arbetsplatsförlagda moment. Se respektive programs programsida för att se vad som gäller för respektive utbildning.

Lärarutbildningarna

VFU ingår i lärarutbildningarna.

Inom vård och socialt arbete

VFU ingår i sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: