VFU/praktik utomlands inom lärarutbildningen

Under dina studier inom förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet kan du göra en av de fyra VFU-perioderna på en skola utomlands. Som student inom övriga lärarprogram kan du också göra VFU utomlands. Ta kontakt med din programansvarige så får du veta när en utlands-VFU passar dig.

En av VFU-perioderna kan du med fördel göra på en skola utomlands. Den första VFU-perioden genomförs alltid på din ordinarie VFU-plats här i Sverige. När det gäller VFU utomlands kan du ta kontakt med nästan vilken skola/förskola som helst.

Högskolan Dalarna har via våra partneruniversitet kontaktuppgifter till skolor och förskolor i några länder som du kan använda. Kontakta internationaliseringssamordnaren för frågor om det. Skolan/förskolan ska vara någon form av ordinarie skolverksamhet, vilket de allra flesta är. Det är programansvarig som godkänner om skolan/förskolan du vill göra din utlands-VFU på är lämplig.

Lärarstudenten Marie Louise Öhman valde att göra delar av sin VFU i Japan. 

MicrosoftTeams-image (11).pngMina ambitioner med VFU:n var att studera skillnader så väl som likheter vad gäller områden som klassrumsinteraktion, lärarrollen, och andraspråksundervisning. Min förhoppning var att få med mig nya erfarenheter och perspektiv som kan vara till nytta för mig som lärare. Nu efteråt kan jag intyga att jag fått med mig allt detta och mer därtill. 

Tiden i Osaka var oerhört rolig och givande men också utmanande. Jag har fått upptäcka på nära håll en kultur som på många sätt är olik vår egen, där jag fått en inblick i deras syn på skolan, och vilka utmaningar lärare i Japan stöter på jämfört med i Sverige. Jag känner att det betytt mycket för mina fortsatta studier så väl som för mitt framtida yrkesliv, men också för min personliga utveckling.   

Att tacka ja till kursen var ett av de bästa valen jag gjort i mitt liv, och jag är oändligt glad och tacksam för den här möjligheten Högskolan i Dalarna gav mig. Lärarna på skolan i Osaka samt gemenskapen med de andra studenterna bidrog mycket till min positiva upplevelse av resan. Det var tre spännande veckor med många intryck. Jag kan verkligen rekommendera andra att göra VFU utomlands om de får chansen. 

Hur lång tid i förväg behöver jag bestämma mig?

Det är bra om du börjar planera för din VFU utomlands ca ett år innan den ska genomföras. Du behöver hinna få kontakt och besked från en skola/förskola, programansvariga ska godkänna planeringen och du ska förstås i lugn och ro kunna planera din resa. Kanske behöver också något kursdokument översättas till engelska för att din handledare på plats ska förstå uppgifter och bedömningsunderlag.

Vem ordnar boende?

I vissa fall kan du få hjälp av ett universitet eller en förskola/skola på plats att ordna eller få tips om boende och i vissa fall ordnar du boendet på egen hand.

Hur finansierar jag min VFU utomlands?

Du behåller dina medel från CSN när du gör VFU utomlands. Du kan eventuellt söka extralån hos CSN för dina utgifter utomlands. Gör du din VFU i något av programländerna inom Erasmus+ kan du i samråd med kursansvarig i VFU-kursen eventuellt förlänga perioden på skolan/förskolan utomlands till åtta veckor. Då uppfyller du nämligen förutsättningarna för så kallad Erasmus+praktik. Du kan då ansöka om stipendium som bidrag. Alla lärarstudenter som läser på Högskolan Dalarnas lärarprogram kan dessutom söka bidrag från Högskolan Dalarnas stipendium för lärarstudenter.

Som förskollärarstudent kan du få stipendium för kortare VFU (de ordinarie fem veckorna). Genom det nordiska nätverket Resursstarka barn i Norden som Högskolan Dalarna är med i kan du som förskollärarstudent ansöka om en VFU-period i Köpenhamn, Åbo (svensktalande) eller Tromsö och få bidrag till både resa och uppehälle.

Var kan jag göra min VFU utomlands?

Många studenter som gör sin VFU utomlands får kontakt med en förskola/skola via någon bekant de känner i ett annat land. Många söker också helt på egen hand efter skolor/förskolor och tar kontakt. Svenska utlandsskolor är också ett alternativ. Kanske kan någon lärarstudent som varit iväg på VFU utomlands tidigare tipsa dig om intressanta alternativ.

VFU kan också ordnas via medlemsuniversiteten inom det globala nätverket ETEN.  Dock har inte alla medlemmar i ETEN möjlighet att ta emot studenter för VFU. Förskollärarstudenter kan också göra VFU i Köpenhamn, Tromsö eller Åbo via nätverket Resursstarka barn i Norden. Där använder du svenska som språk i verksamheten. I Åbo är du då på en svensktalande förskola. Ta kontakt med internationaliseringssamordnaren om du har frågor.

Egenvald nationell skola/förskola utomlands (programansvarig är den som godkänner ditt förslag)

Exempel på platser:

Särskild information för förskollärarstudenter

För att få möjlighet att göra VFU utomlands inom förskollärarprogrammet måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Kurser som föregår aktuell kurs med VFU ska vara godkända. Studenter rekommenderas att göra VFU utomlands tidigast termin 4.
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ha relevans för den verksamhet studenten utbildas för.
 • Det ska finnas förutsättningar för VFU-handledaren att handleda studenten och vara diskussionspartner under utbildningen. Den som utses till VFU-handledare måste vara utbildad förskollärare.
 • VFU-handledaren ska samverka med Högskolans lärarutbildare under kursen
 • Både student och VFU-handledare måste ha tekniska förutsättningar att mötas via webben
 • Studenten ska vara beredd på att efter VFU-perioden dela med sig av erfarenheterna från utlands-VFU:n till kurskamrater

Blankett: Önskemål om VFU utomlands, förskollärarprogrammet (doc)

Särskild information för grundlärarstudenter

När det gäller grundlärarprogrammet ska inriktningen på VFU-perioden gälla även om du gör din VFU utomlands. Är inriktningen undervisning i svenska kan du göra din VFU på t ex svenska utlandsskolor eller skandinaviska skolor.

 • VFU-period 1: matematik och svenska (första VFU-perioden görs alltid på partnerskolan här i Sverige)
 • VFU-period 2: SO/NO-teknik/bild/idrott (beroende på inriktning)
 • VFU-period 3: engelska och svenska
 • VFU-period 4: samtliga ämnen

Ta kontakt med programansvarig för aktuellt besked om vilka ämnesinriktningar som gäller för den VFU-period du tänkt göra utomlands. Ändringar sker då och då i programmen.

Riktlinjer för VFU-placering utomlands i Grundlärarprogrammet:

 • Kurser som föregår aktuell kurs med VFU ska vara godkända. Studenter rekommenderas att göra VFU utomlands tidigast termin 4.
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ha relevans för dina ämnen och den verksamhet du utbildas för
 • Det ska finnas förutsättningar för VFU-läraren att handleda dig och vara diskussionspartner under din utbildning. Den som utses till VFU-lärare måste vara utbildad lärare och bör ha behörighet för den verksamhet utbildningen avser.
 • VFU-läraren ska också samverka med Högskolans lärarutbildare under kursen
 • Både student och VFU-lärare måste ha tekniska förutsättningar att arbeta via Internet
 • Studenten ska vara beredd på att efter VFU-perioden dela med sig av erfarenheterna från utlands-VFU:n till kurskamrater

Blankett: Önskemål om VFU utomlands, grundlärarprogrammet (docx)

Särskild information för ämneslärarstudenter

Studenter från ämneslärarprogrammen kan förlägga programmets andra VFU-period "Utveckling och lärande" utomlands. Kontakta VFU-samordnare för mer information: Karin Nordmark knr@du.se

Riktlinjer för VFU-placering utomlands i ämneslärarprogrammen:

 • Kurser som föregår aktuell VFU-kurs ska vara godkända
 • Det är du som student som ansvarar för att kontakta en skola med en förfrågan om VFU-plats
 • Den som utses till VFU-handledare måste vara utbildad lärare med behörighet för den verksamhet utbildningen avser
 • Det ska finnas förutsättningar för den lärare som tar emot dig att handleda dig under VFU-perioden
 • VFU-handledaren ska samverka med Högskolan Dalarnas lärarutbildare under kursen och kommunikationen sker på engelska
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom den skolform som ligger till grund för din examen och i det ämne som är kopplat till VFU-kursen ”Utveckling och lärande”, dvs. ämne 2. En kombination av ämne 1 och 2 kan också vara aktuellt.
 • Både du och din VFU-handledare måste ha tekniska förutsättningar att arbeta via internet
 • Du ska vara beredd på att dela med dig av erfarenheterna från din utlands-VFU till dina kurskamrater

Särskild information för studenter inom Yrkeslärarprogrammet och KPU

Varje ansökan prövas individuellt. Kontakta VFU-samordnare för mer information: Torbjörn Sevelin tsl@du.se.

Kontakt

Kristofer Sidenvall
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Veronica Semelius Granevald
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare för Högskolan Dalarna

Frågor om ansökan med mera: support@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: