Studera kurser utomlands

Som lärarstudent kan du under studietiden ersätta kurser som du annars skulle ha läst här på Högskolan Dalarna med kurser på ett universitet i ett annat land.

Under studietiden kan du ersätta kurser som du annars skulle ha läst här på Högskolan Dalarna med kurser på ett universitet i ett annat land. Du kan studera utomlands som utbytesstudent (det vill säga att du åker inom ramen för ett utbytesprogram, till exempel Erasmus+ eller Nordplus) eller på egen hand, som så kallad Free mover. Grundidén är att du ersätter en eller två terminers studier här på Högskolan Dalarna med kurser på ett utländskt universitet.

Kurserna du läser utomlands ska i någorlunda utsträckning motsvara det du annars skulle läst här. Flexibiliteten är relativt stor men det är programansvarig som ger dig ett förhandsbesked om de kurser du tänkt läsa kan ersätta det du inte läser här på Högskolan Dalarna.

Vart kan jag åka?

Lärarutbildningen på Högskolan Dalarna har partneruniversitet (välj Education i rutan Field of Study) i ett flertal länder och är också medlemmar i globala nätverk med ca 60 medlemsuniversitet.

Via nätverket ETEN och dess medlemsuniversitet har Högskolan Dalarna kontakter för dig som lärarstudent. Det är dock inte givet att det vid samtliga universitet finns kurser på engelska och som passar precis din utbildning.

Genom det nordiska nätverket Resursstarka barn i Norden har förskollärarstudenter från Högskolan Dalarna möjlighet att studera och göra VFU, verksamhetsförlagd utbildning, vid universitet i Åbo (svensktalande), Tromsö och Köpenhamn.

Lärarstudenter, från alla program, som är intresserade av våra nordiska grannspråk kan göra en veckas utbyte vid något av de tio utländska partneruniversiteten inom Nordisk Netværk for Nabosprogsdidaktik.

Vill du göra det enkelt? Här är några universitet listade som lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna har särskilt nära kontakt med. Vid dessa universitet finns goda möjligheter att hitta kurser för lärarstudenter på engelska eller skandinaviska (norska eller danska, du kan följa studierna som svensktalande).

När kan jag åka?

Mobilitetsfönster är perioder i utbildningen då det är lättast att göra utbytesstudier.

Förskollärarprogrammet

Termin 4 och/eller termin 5.

Grundlärarprogrammet

Termin 4. Med lite anpassning kan en utbytestermin också genomföras under termin 5 eller 6.

Ämneslärarprogrammet

Utbytesstudierna bedrivs vanligen inom ditt eller dina ämnen. Kontakta ämnesansvarig för mer information.

Yrkeslärarprogrammet

Kontakta programansvarig för mer information om dina möjligheter till internationella erfarenheter under studierna.

När måste jag bestämma mig?

För att ordna med dina utbytesstudier behöver du börja planera i tid. Vill du vara med i den ordinarie ansökningsomgången för nominering till Erasmus+ stipendium ska du söka ca 1,5-2 terminer innan ditt utbyte. Det är dock stora möjligheter att få stipendium vid sena ansökningar. Däremot har varje land och universitet sina ansökningsvägar öppna fram till speciella datum. Ofta stänger ansökan ca 3 till 4 månader innan terminerna startar (se respektive universitets hemsida för aktuella deadlines). Inför dess ska du också ha fyllt i och lämnat in din ansökan som finns på sidan Studera utomlands - utbytesstudier. Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare eller internationella kontoret hjälper dig som lärarstudent om du har frågor om blanketter och ansökningshandlingar.

Ansökan till förskollärarprogrammets Nordplusutbyten hanteras av programansvariga. Kolla med dem om ansökningstider.

Vem ordnar boende?

I vissa fall kan du få hjälp av ett universitet på plats att ordna boende och i vissa fall ordnar du boendet på egen hand.

Hur finansierar jag mina studier utomlands?

Om du har CSN-medel kan du få behålla det under utbytet, kontrollera med CSN vad som gäller i ditt fall. Du kan också söka extralån hos CSN för extra utgifter utomlands, till exempel studieavgifter.

Om du åker som Erasmus+ student får du dessutom ett stipendium. Här ser du vilka länder (programländer) som ingår i Erasmus+programmet. Som Erasmus+student är du befriad från studieavgifter. Studietiden som Erasmus+student är 3 till 12 månader.

Som förskollärarstudent kan du få Nordplusstipendium genom ett nordiskt nätverk som Högskolan Dalarna är med. Du kan få bidrag till både resa och uppehälle. Där använder du också svenska som språk i studierna. Inom nordplusprogrammet kan man få stipendier även för kortare studieperioder.

Alla lärarstudenter som läser på Högskolan Dalarnas lärarprogram kan dessutom söka bidrag från Högskolan Dalarnas stipendium för lärarstudenter.

Kontakt

Kristofer Sidenvall
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Veronica Semelius Granevald
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare för Högskolan Dalarna

Frågor om ansökan med mera: support@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: