VFU inom lärarutbildningarna

VFU-guiden för lärarutbildningarna ger information om verksamhetsförlagd utbildning till lärarstudenter, verksamhetsförlagda lärarutbildare/VFU-handledare, skolledare samt Högskolan Dalarnas personal.

VFU-guidens syfte

Syftet med VFU-guiden är att ge samlad information och riktlinjer för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Guiden fokuserar främst på praktiska och organisatoriska aspekter på VFU och inte på innehåll eller progression i kurserna. Här hänvisas till information som ges i respektive kurs och program.

Filmer för VFU-handledare

VFU-handledare som önskar mer information kring Högskolan Dalarnas VFU erbjuds att ta del av dessa fyra filmer för att få bättre kännedom om upplägg och konkreta tips inför och under VFU-perioden.

Filmer för VFU-handledare

VFU-handledare som önskar mer information kring Högskolan Dalarnas VFU erbjuds att ta del av dessa fyra filmer för att få bättre kännedom om upplägg och konkreta tips inför och under VFU-perioden.

VFU på Högskolan Dalarna

Praktiska tips inför VFU

Handledningssamtal

Läraryrkets nödvändiga grund

Högskolan Dalarnas lärarprogram

Samtliga lärarprogram som erbjuds av Högskolan Dalarna har inslag av VFU under studietiden:

Handledarutbildningar

Högskolan Dalarna erbjuder VFU handledarutbildningar i tre steg a 7.5 hp. Kurserna ges på distans med 25% studietakt.

Senast granskad:
Kontaktuppgifter VFU-samordnare
Senast granskad: