VFU inom lärarutbildningarna

VFU-guiden för lärarutbildningarna ger information om verksamhetsförlagd utbildning till lärarstudenter, verksamhetsförlagda lärarutbildare/VFU-handledare, skolledare samt Högskolan Dalarnas personal.

VFU-guidens syfte

Syftet med VFU-guiden är att ge samlad information och riktlinjer för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Guiden fokuserar främst på praktiska och organisatoriska aspekter på VFU och inte på innehåll eller progression i kurserna. Här hänvisas till information som ges i respektive kurs och program.

Högskolan Dalarnas lärarprogram

Samtliga lärarprogram som erbjuds av Högskolan Dalarna har inslag av VFU under studietiden:

Senast granskad:
Kontaktuppgifter VFU-samordnare
Samordnare, med VFU-ansvar
Samordnare, med VFU-ansvar
Senast granskad: