Kurs APG29G

Att vägleda kollegor och lärarstudenter för professionsutveckling

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Övergripande mål är att den studerande utvecklar sin förmåga att leda professionsutvecklande insatser grundat i praktiknära förskole- och skolfrågor.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • synliggöra och kritiskt förhålla sig till begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet i relation till den egna förskole- eller skolverksamheten samt till professionsutvecklande insatser,
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till teorier om lärarprofession, yrkesetik och ämnesdidaktik, samt kunna relatera dessa till professionsutvecklande insatser med kollegor,
  • identifiera och kritiskt granska frågor om handledning, mentorskap och andra kollegiala roller för vägledning, samt visa förmåga att relatera dessa till professionsutvecklande insatser,
  • identifiera ett problemområde i den egna verksamheten, samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet utarbeta en handlingsplan för professionsutvecklande insatser inom det identifierade området.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Lärarexamen samt kursen Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och handledning 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HKJ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig