Personlig presentation av Mikael Berg Hedström

Docent pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Universitetslektor utbildningsvetenskap
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag undervisar främst i kurser inom lärarutbildning och lärarfortbildning. Min forskning rör framförallt lärarprofessionsfrågor med inriktning mot ämnesdidaktik. Jag har sedan tidigare lång erfarenhet som lärare och lektor inom gymnasieskolan.   

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer