Kurs APG25N

Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och handledning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Handledarutbildning steg II

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupad kunskap om hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan relateras till förskolans och skolans undervisnings- och handledningsverksamheter.


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :

 • visa kunskap om innebörd hos och relation mellan begreppen vetenskap, beprövad erfarenhet, undervisning och lärande med stöd av relevanta modeller och teorier
 • redogöra för och diskutera handledningsperspektiv utifrån centrala delar av lärares profession
 • visa kunskap om handledning för blivande lärare i förskola, grundskola och gymnasium i olika skolsituationer
 • kritiskt analysera och argumentera för olika tillvägagångsätt och olika parters roller i handledningssamtal med studenter om händelser som kan inträffa under verksamhetsförlagd utbildning
 • med stöd av olika verksamhetsnära metodansatser skriftligt och muntligt analysera och redovisa ett utvecklingsarbete med fokus på vägledning av studenter eller kollegor i förskole- och lärarutbildning.

Extra information:

Handledarutbildning steg II.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Lärarexamen samt kursen Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare 7,5 hp grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GS3
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 36, 2024

Handledarutbildning steg II

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupad kunskap om hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan relateras till förskolans och skolans undervisnings- och handledningsverksamheter.


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :

 • visa kunskap om innebörd hos och relation mellan begreppen vetenskap, beprövad erfarenhet, undervisning och lärande med stöd av relevanta modeller och teorier
 • redogöra för och diskutera handledningsperspektiv utifrån centrala delar av lärares profession
 • visa kunskap om handledning för blivande lärare i förskola, grundskola och gymnasium i olika skolsituationer
 • kritiskt analysera och argumentera för olika tillvägagångsätt och olika parters roller i handledningssamtal med studenter om händelser som kan inträffa under verksamhetsförlagd utbildning
 • med stöd av olika verksamhetsnära metodansatser skriftligt och muntligt analysera och redovisa ett utvecklingsarbete med fokus på vägledning av studenter eller kollegor i förskole- och lärarutbildning.

Extra information:

Handledarutbildning steg II.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Lärarexamen samt kursen Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare 7,5 hp grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JCC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig