Kurs GMT34P

CAM/CNC

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för begreppet CAM och dess tillämpning i industrin,
  • redogöra för CNC-styrda verktygsmaskiners grundläggande uppbyggnad, arbetssätt och styrning,
  • redogöra för vanliga ISO-koder vid manuell programmering av verktygsmaskiner.

Färdighet och förmåga

  • manuellt programmera enklare bearbetningar i en verktygsmaskin,
  • bereda bearbetningar i en CAM-programvara för olika verktygsmaskiner.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande kunskaper i 3D CAD, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JDR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88