Kurs GMT349

Introduktion till produktionsteknik med mätteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom området hållbara produktionssystem.
 • övergripande redogöra för de vanligaste metoderna för att framställa verkstadstekniska produkter.
 • redogöra för centrala begrepp inom verkstadsteknisk mätteknik.
 • redogöra för vanligt förekommande verkstadstekniska mätmetodern.
 • redogöra för metallers uppbyggnad, mikrostruktur och mekaniska egenskaper.
 • redogöra för metallers uppträdande vid plastisk deformation.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • mäta och verifiera att den tillverkade detaljen överensstämmer med de mått, toleranser och ytfinhetskrav som angetts på ritningen med hjälp av lämpliga verktyg.
 • utföra enkla mätningar med hjälp av en koordinatmätmaskin och tolka de erhållna resultaten.
 • utföra enkla mätningar med hjälp av en optisk ytprofilometer och tolka de erhållna resultaten.
 • diskutera kring de förändringar i mikrostruktur och egenskaper som metaller kan uppvisa på grund av plastisk deformation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över begreppen mätfel och mätosäkerhet.

1 obligatorisk campus träff.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3GAD
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom området hållbara produktionssystem.
 • övergripande redogöra för de vanligaste metoderna för att framställa verkstadstekniska produkter.
 • redogöra för centrala begrepp inom verkstadsteknisk mätteknik.
 • redogöra för vanligt förekommande verkstadstekniska mätmetodern.
 • redogöra för metallers uppbyggnad, mikrostruktur och mekaniska egenskaper.
 • redogöra för metallers uppträdande vid plastisk deformation.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • mäta och verifiera att den tillverkade detaljen överensstämmer med de mått, toleranser och ytfinhetskrav som angetts på ritningen med hjälp av lämpliga verktyg.
 • utföra enkla mätningar med hjälp av en koordinatmätmaskin och tolka de erhållna resultaten.
 • utföra enkla mätningar med hjälp av en optisk ytprofilometer och tolka de erhållna resultaten.
 • diskutera kring de förändringar i mikrostruktur och egenskaper som metaller kan uppvisa på grund av plastisk deformation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över begreppen mätfel och mätosäkerhet.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 46, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3J9A
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88