Kurs GMT34K

Automation - robotik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara olika industrirobotars uppbyggnad, dess verktyg och programmeringssätt med fördelar och nackdelar,
  • förklara vanliga begrepp inom industrirobotteknik och beskriva användningsområden där industrirobotar används,
  • redogöra för monteringsteknikens terminologi och de vanligaste problemen
  • förklara funktionen för en FMS anläggning och dess ingående delar på en övergripande nivå,
  • programmera en industrirobot med olika programmeringsmetoder.