Kurs IE1069

Produktionslogistik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom produktionslogistik och planering av tillverkning (1)
  • redogöra för innebörden av lean production och hur det påverkar planering och styrning av verksamheten (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra ekonomiska bedömningar med fokus på totalkostnad och helhetssyn vid olika åtgärder i produktionsflöde och lager (3)
  • redogöra för och diskutera sambandet mellan det strategiska valet av utformningen av produktionssystemet och företagets övergripande strategi (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över produktionens roll i samhället och dess etiska aspekter (5)
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3KAX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Roger Johansson