Kurs IE1068

Vetenskaplig metod

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka industriella problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
 • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)
  Startar och slutar:
  vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
  Studietakt:
  25%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
  Urval :
  Platsgaranti
  Anmälningskod:
  HDA-H3GAG
  Huvudområde:
  Stängd för sen anmälan
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursrum i Learn

  I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

  Besök kursrummet
  Kursansvarig
  Roger Johansson

  Start vecka 3, 2024

  Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på hur man kan genomföra småskaliga forskningsprojekt med fokus på industri och näringsliv. Inledningsvis berörs också vissa grundläggande begrepp med relevans för vetenskap och forskning. En annan färdighet som är särskilt viktig i sammanhanget är att planera och genomföra en forskningsprocess och kommunicera resultatet till olika intressenter. I kursen ingår att utarbeta en plan för ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen.

  Extra information:

  Kursen är webbaserad, med obligatorisk träff avses tentamen vid HDA. Möjlighet att skriva tentamen på annan ort finns.

  Startar och slutar:
  vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
  Studietakt:
  20%
  Studieort:
  Flexibel (Borlänge)
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Distans
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
  Urval :
  Platsgaranti
  Anmälningskod:
  HDA-V3GJF
  Huvudområde:
  Nätbaserad utbildning
  Obligatoriska träffar :
  0 fysiska
  2 online
  Datorvana:

  Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

  Datorkapacitet:

  Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

  Genomförande:

  Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

  Anmäl dig
  Öppen för sen anmälan
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursansvarig
  Roger Johansson