Kurs IE1068

Vetenskaplig metod

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka industriella problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
 • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)
  Startar och slutar:
  vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
  Studietakt:
  25%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
  Urval :
  Platsgaranti
  Anmälningskod:
  HDA-H3K9S
  Huvudområde:
  Anmäl dig
  Öppen för sen anmälan
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursansvarig
  Roger Johansson

  Start vecka 14, 2025

  Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på hur man kan genomföra småskaliga forskningsprojekt med fokus på industri och näringsliv. Inledningsvis berörs också vissa grundläggande begrepp med relevans för vetenskap och forskning. En annan färdighet som är särskilt viktig i sammanhanget är att planera och genomföra en forskningsprocess och kommunicera resultatet till olika intressenter. I kursen ingår att utarbeta en plan för ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen.

  Extra information:

  Kursen är webbaserad, med obligatorisk träff avses tentamen vid HDA. Möjlighet att skriva tentamen på annan ort finns.

  Startar och slutar:
  vecka 14, 2025 - vecka 23, 2025
  Studietakt:
  20%
  Studieort:
  Flexibel (Borlänge)
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Distans
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
  Urval :
  Platsgaranti
  Anmälningskod:
  HDA-V3KL5
  Huvudområde:
  Nätbaserad utbildning
  Obligatoriska träffar :
  0 fysiska
  2 online
  Datorvana:

  Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

  Datorkapacitet:

  Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

  Genomförande:

  Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

  Anmälningsperiod
  -
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursansvarig
  Roger Johansson