Kurs GMT34L

Automation - styrteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för principer och komponenter för verkstadsteknisk automatisering,
  • redogöra för miljömässiga, mänskliga och ekonomiska förutsättningar för automatiska systems användning,
  • redogöra för industrins digitalisering och ökande automatisering,
  • beskriva hur komponenter samordnas i automatiska system,
  • programmera enklare automatiska system.