Utbildningsprogram TPTAG

Produktionstekniker inom maskinteknik - högskoleexamensprogram

Som produktionstekniker ser du helheten i produktionskedjan, förbättrar och effektiviserar produktionsarbetet. Du är en problemlösare som genom dina kunskaper kan se olika lösningsalternativ till de uppkomna problemen och väljer dessa utifrån ett hållbart perspektiv.
120 högskolepoäng Grundnivå
Grupp med fem glada personer står inomhus verkstad skyddsglasögon.
Ulrika Lundholm Ericsson

Utbildningens innehåll

Produktionsteknikern syftar till att tillgodose den regionala och nationella industrins behov av produktionskompetens. Kompetensområden som behandlas inom programmet är automation, tillverkningsmetoder, materialteknik, mätteknik, kvalitetsteknik, underhållsteknik, och produktionsstyrning.

Kompetensområden

Automation: Behandlar grundläggande styrteknik med sekvensstyrning av produktionsutrustning samt programmering av industrirobot. En del i att förstärka företagens väg mot digitaliseringen som möjliggör effektivare produktion och kvalitetssäkring.

Tillverkningsprocesser: Beskriver dagens moderna tillverkningsmetoder inom teknikföretagen. Exempel på metoder är plastisk formande, skärande bearbetning och additiv tillverkning mm. Målsättningen är att skapa förståelse för tillverkningsmetoden som sådan samt dess inverkan på materialet och den färdiga produkten för att möjliggöra en kunskapsintensiv produkt.

Materialteknik: Behandlar betydelsen av korrekt materialval och materialets roll i de olika tillverkningsmetoderna för att skapa hållbara och robusta processer och högkvalitativa produkter. Ger produktionsteknikern verktyg för att minimera kassationer och höja produktiviteten.

Mätteknik: Behandlar de vanligaste mätmetoderna avseende toleranser, passningar och ytfinhetskrav hos de tillverkade produkterna för att erhålla en hög kontroll av processen och produktens funktion. Ger produktionsteknikern en förståelse för den valda produktionsteknikens inverkan på produktens mått och ytfinhet.

Kvalitetsteknik: Behandlar grundläggande begrepp inom kvalitet, kvalitetsledningssystem och driftsäkerhet och visar på hur synergieffekter kan skapas genom att integrera dessa i gemensamma förbättringsprocesser.

Underhållsteknik: Avhandlar möjligheter förbättra tillförlitlighet, livslängd och livscykelkostnader hos såväl aktuell produktionsprocess såväl tillverkad produkt.

Produktionsstyrning: Ger en helhetssyn på produktionslogistik, planeringsrutiner, ekonomi och materialflöden samt produktionsprocessens informationsflöde.

Programmets kurser

Åk 1

3D CAD grundkurs 7,5 hp
Additiv tillverkning 7,5 hp
Fysik för tekniker 7,5 hp
Introduktion till produktionsteknik med mätteknik 7,5 hp
Industriell ekonomi 5 hp
Matematik för tekniker 7,5 hp
Materialets roll i produktionskedjan 7,5 hp
Produktionsteknik 7,5 hp
Vetenskaplig metod 2.5 hp


Åk2

Automation robotik 7,5 hp
Automation styrteknik 7,5 hp
CAM / CNC 7,5 hp
Examensarbete inom maskinteknik för högskoleexamen 7,5 hp
Hållbar produktion 7,5 hp
Materialprovning och materialanalys 7,5 hp
Produktionslogistik 7,5 hp
Underhåll och kvalitet 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet

Utbildningen har en betydande del praktiska moment och nyttjar gästföreläsare från industrin samt studiebesök för att förankra utbildningen i verklig industri.

Studenter berättar

Porträttbild

"Vart du än är i livet finns det alltid olika alternativ – det är aldrig för sent att välja en ny riktning."

Otto har alltid haft en förkärlek för mer vetenskapliga ämnen, så det var inte så svårt att komma tillbaks till att utbilda sig efter några års arbetslivserfarenhet. Det visade sig att Högskolan Dalarna var ett viktigt vägval för honom och har förberett honom för sin framtid.

Läs hela intervjun med Otto

Träffa våra studenter

Vad blir du efter utbildningen?

Efter genomgånget program kan man arbeta som produktionstekniker för ett tillverkningsavsnitt inom verkstadsindustrin. Exempel på arbetsuppgifter kan vara, produktionseffektivisering, kvalitetshöjande åtgärder såsom felsökning och kvalitetskontroll, styrning av produktionsflödet inom ett avsnitt, beredning av tillverkning av detaljer, hantera automatiska system, programmera CNC maskiner, materialprovning etc.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det framtida behovet av produktionstekniker inom svensk verkstadsindustri bedöms vara mycket stort.

Examen

Efter genomgånget program erhålls examen med benämningen: Högskoleexamen med inriktning mot produktionsteknik inom maskinteknik /Higher Education Diploma with Specialization in Production Technology in Mechanical Engineering.

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3GA9
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

3 fysiska
0 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3GA8
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Roger Johansson