Kurs IE1076

Industriell ekonomi

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och förutsättningar för industriellt företagande (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller för industriföretagets organisation och marknadsföring (2)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över industriföretagets roll i samhället, nationellt och internationellt, samt dess hållbarhetsmässiga aspekter (5)
    (5)
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JFX
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig