Personlig presentation av Göran Land

Universitetsadjunkt industriell ekonomi
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik

Kontakt