Kurs GMT34A

Additiv tillverkning (3D printing)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika tekniker inom additiv tillverkning
  • redogöra för egenskaper för olika material som används inom additiv tillverkning
  • utföra efterbearbetning av parter som tillverkats med additiv tillverkning
  • redogöra för säkerhetsföreskrifter inom additiv tillverkning
  • bereda en datormodell för tillverkning i flera typer av 3D-skrivare och förklara vilka egenskaper olika inställningar ger den färdiga detaljen
  • utföra enklare underhåll på flera typer av 3D-skrivare
  • analysera och avgöra när additiv tillverkning är den mest lämpliga produktionstekniska processen ur ett tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv
  • förklara de viktigaste designvillkoren för framtagning av produkter via additiv tillverkning.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HH8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Johan Olsson