Kurs GMT34A

Additiv tillverkning (3D printing)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika tekniker inom additiv tillverkning
  • redogöra för egenskaper för olika material som används inom additiv tillverkning
  • utföra efterbearbetning av parter som tillverkats med additiv tillverkning
  • redogöra för säkerhetsföreskrifter inom additiv tillverkning
  • bereda en datormodell för tillverkning i flera typer av 3D-skrivare och förklara vilka egenskaper olika inställningar ger den färdiga detaljen
  • utföra enklare underhåll på flera typer av 3D-skrivare
  • analysera och avgöra när additiv tillverkning är den mest lämpliga produktionstekniska processen ur ett tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv
  • förklara de viktigaste designvillkoren för framtagning av produkter via additiv tillverkning.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HH7
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Johan Olsson