Kurs GMT34R

Materialprovning och materialanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vikten av att inkludera materialrelaterad kvalitetskontroll och felsökning i produktionskedjan, såväl ur ett kvalitetsperspektiv som ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för centrala begrepp inom materialanalys och materialprovning,
 • redogöra för de vanligaste förekommande metoderna för materialanalys och materialprovning och när de kan användas för att lösa materialrelaterade problem inom produktframtagningskedjan.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bemästra de olika stegen för metallografisk provpreparering,
 • utföra hårdhetsprovning och dragprovning av olika konstruktionsmaterial,
 • utföra enklare materialanalyser mha ljusoptisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi / röntgenanalys,
 • särskilja olika typer av produktdefekter som uppkommer i hantering, process, produktion eller är kopplade till materialet,
 • tolka och kommunicera innebörden av erhållna resultat i samband med materialprovning och materialanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över hur olika typer av materialfel kan påverka robustheten hos produktionsprocessen och kvaliteten hos den slutliga produkten samt lösningar för att undvika denna typ av problem,
 • kritiskt diskutera och reflektera över materialets roll i möjligheten att göra produktionsprocesser och produkter mer hållbara.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Materialets roll i produktionskedjan, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JDH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88