Kurs GMT34Q

Hållbar produktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva vikten och nödvändigheten av hållbar tillverkning,
  • föreslå strategier för att minska tillverkningens miljöpåverkan, inklusive resurseffektivitet och avfallsminskning,
  • identifiera och diskutera hållbara tillverkningsmetoder och teknologier,
  • förklara vilken roll hållbara material och förnybar energi spelar i hållbar tillverkning,
  • diskutera betydelsen av den cirkulära ekonomin (återtillverkning och återvinning) för hållbar tillverkning,
  • analysera fallstudier av framgångsrika initiativ för hållbar tillverkning.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Produktionsteknik 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JDP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88