Jayaraj Jayamani

Personlig presentation av Jayaraj Jayamani

Universitetslektor materialteknik
Materialteknik Institutionen för information och teknik
Docent
Materialteknik Institutionen för information och teknik

I min roll som docent i materialteknik, med inriktning mot yt- och korrosionsvetenskap, fokuserar jag på korrosions- och tribokorrosionsbeteendet hos metalliska och kompositprodukter framställda genom additiv tillverkning och konventionella tekniker.

Råd

Rådet för hållbar utveckling

Bakgrund

Jag har skaffat mig min utbildning i B.E (mekanik och produktion), och M.E (produktionsteknik) från Annamalai University, Indien. År 2007 tog jag en doktorsexamen. i materialvetenskap och teknik, från University of Science and Technology, Sydkorea. För att utföra min forskning inom området avancerade material och korrosion är jag mottagare av tre prestigefyllda stipendier, nämligen Humboldt Fellow från Alexander von Humboldt Foundation, Tyskland, JSPS Fellow från Japan Society for the Promotion of Science och K.S. Krishnan Research Associateship of Board of Research in Nuclear Sciences, Indien. Jag har skrivit och varit medförfattare till 3 internationella patent, 2 bokkapitel, 34 tidskriftsartiklar och 5 konferensrapporter.

Undervisning

Jag undervisar aktivt och handleder examensarbeten för masterprogrammets studenter i Materialteknik

Programansvar

Kursansvar

Forskning

För att förstå materialens korrosions- och slitagebeteende utvärderar jag deras egenskaper och korrelerar dem med deras mikrostruktur och förändring i ytkemi.

Forskningsprojekt

Publikationer