Kurs GMT344

Materialets roll i produktionskedjan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de centrala materialtekniska begreppen i den verkstadstekniska produktionskedjan,
  • redogöra för de vanligaste konstruktions- och verktygsmaterialen inom formande och skärande bearbetning,
  • redogöra för begreppen formbarhet och bearbetbarhet,
  • redogöra för de vanligast förekommande metoderna för material- och ytkarakterisering kopplade till olika bearbetningstekniker,
  • redogöra för växelverkan mellan arbetsmaterial och verktyg och dess inverkan på verktygsslitaget och den bearbetade produktens ytkvalitet, ytintegritet, ytskador och yttopografi.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • bedöma formbarheten / bearbetbarheten hos olika arbetsmaterial för en given produktionsteknisk process,
  • analysera utfallet av vald produktionsprocess och valda processparametrar på den tillverkade produktens (yt)kvalitet.

Värderingsförmånga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över hur ett arbetsmaterials formbarhet och bearbetbarhet påverkas av vald produktionsprocess och valda processparametrar,
  • utifrån en miljöövergripande och etisk värdegrund diskutera och reflektera över lämpliga materialval.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3J9B
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig