Kurs GMT343

Produktionsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom området produktionsteknik omfattande områdena gjutning, formande bearbetning, klippande bearbetning, spånskärande bearbetning, metoder för bearbetning av komplexa geometrier samt metoder för att åstadkomma fina och funktionella ytor.
  • redogöra för vanligt förekommande verktygsmaterial inom området skärande bearbetning.
  • redogöra för interaktionen mellan arbetsmaterial och verktyg i skärzonen och de mekaniska påkänningarna på skäreggen i samband med skärande bearbetning.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera för- och nackdelar hos de olika produktionstekniska bearbetningsmetoderna.
  • bereda en produkt för skärande tillverkning, dvs välja operation(er), skärparametrar, verktyg, skärvätska, etc.
  • uppskatta skärkrafter och effektbehov i samband med skärande bearbetning.
  • uppskatta hur skärdata påverkar förslitningen hos verktyget och hur denna förslitning påverkar skärkrafter, spånbildning och ytfinhet (ytkvalitet).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera effekten av de olika bearbetningsstegen i processkedjan ur ett tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv.
  • diskutera och reflektera över val av skärparametrar för att uppnå hög bearbetningsekonomi och kvalitet inom området skärande bearbetning.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Introduktion till produktionsteknik, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HH9
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig