Personlig presentation av Pasi Juujärvi

Universitetsadjunkt maskinteknik
Maskinteknik Institutionen för information och teknik