Kurs GBY2V8

Konstruktionsteknik trä och stål

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för byggnadskonstruktioners funktion och säkerhet
  • bestämma dimensionerande laster på ett byggnadsverk
  • tillämpa partialkoefficientmetoden enligt eurocode
  • dimensionera konstruktionselement i trä och stål
  • dimensionera knutpunkter och förband för trä och stålkonstruktioner
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JGN
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig