Experter om artificiell intelligens (AI)

Vid Högskolan Dalarna bedrivs forskning inom artificiell intelligens (AI). Här hittar du experter som kan svara på frågor och kommentera utvecklingen av artificiell intelligens.

Interaktionen mellan människa och maskin 

Yves Rybarczyk, professor i mikrodataanalys, forskar om AI inom en rad olika områden, som tekniska hjälpmedel, kognitionsvetenskap och luftkvalitet. Yves kan svara på frågor exempelvis om hur digitala tvillingar kan förändra vården i närtid, hur kunskap inom psykologi kan användas av AI för att göra autonoma fordon säkrare, hur data och statistik används för att göra förutsägelser: exempelvis på luftkvalitet.

Yves Rybarczyk
Professor mikrodataanalys

 


Utvecklingen av mänsklig och artificiell intelligens  

Arend Hintze, professor i mikrodataanalys, fokuserar på forskning inom neuroevolution, som försöker ta reda på hur mänsklig intelligens utvecklades och hur vi kan dra nytta av detta för att använda genetiska algoritmer för att träna AI med mänskliga kognitiva förmågor. Arend undersöker vilken roll AI kommer att spela i framtiden. Bland annat hur vi reglerar den och på vilka sätt den kommer att förändra vårt samhälle. Arend kan svara på frågor om artificiell intelligens, evolution, evolutionär spelteori och informationsteori.

Professor mikrodataanalys

 


Hållbara transporter och logistik 

Kenneth Carling, professor i mikrodataanalys, forskar om transporter och logistik och denna sektors hållbarhetsomvandling. Kenneth kan svara på frågor som algoritmisk diskriminering, dataekonomi, algoritmisk prissättning i e-handeln, varuflöden, cybersäkerhet, föränderliga transportmönster på väg, datadelning, offentliga databaser samt högskolans forskning och utbildning inom IT-området.

Kenneth Carling
Professor mikrodataanalys

 


Statistik och maskininlärning

Mengjie Han, docent i mikrodataanalys, forskar med fokus på statistik och maskininlärning som är tillämpad i urban energimodellering och transport. Mengjie kan svara på frågor om statistisk metod för komplex datamodellering, AI-metoder och matematiska optimeringstekniker. Vidare kan han svara på hur metoderna kan tillämpas för att skapa värden inom energisektorn och transportsektorn.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: