Mengjie Han

Personlig presentation av Mengjie Han

Fil dr
Statistik Institutionen för information och teknik
Univ lektor data och informationshantering
Avdelningen för data och informationshantering Institutionen för information och teknik

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer