Mengjie Han

Personlig presentation av Mengjie Han

Fil dr
Statistik Institutionen för information och teknik
Universitetslektor data och informationshantering
Avdelningen för data- och informationshantering Institutionen för information och teknik
Docent
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer