Kurs AMI23C

Komplexitet och operationsanalytiska metoder

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Kursen behandlar linjärprogrammeringsproblem som är beräkningsmässigt möjliga att lösa och hur man empiriskt kan skatta beräkningsresurs avseende lagring, minne och tidsåtgång för en viss algoritm. För denna klass av problem introduceras Simplexmetoden och Big M-metoden. Vidare behandlas beräkningsmässigt olösbara problem såsom heltalsprogrammeringsproblem, samt hur och varför dessa algoritmer fallerar i samband med olösbara problem. Kursen går också igenom avancerade metoder för att lösa beräkningsmässigt olösbara problem av både stokastiskt och heuristiskt slag såsom Tabu search, Branch and bound, Relaxation, Genetic Algorithms och Simulated Annealing.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GA3
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Mengjie Han