Kurs AMI23C

Komplexitet och operationsanalytiska metoder

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Kursen behandlar linjärprogrammeringsproblem som är beräkningsmässigt möjliga att lösa och hur man empiriskt kan skatta beräkningsresurs avseende lagring, minne och tidsåtgång för en viss algoritm. För denna klass av problem introduceras Simplexmetoden och Big M-metoden. Vidare behandlas beräkningsmässigt olösbara problem såsom heltalsprogrammeringsproblem, samt hur och varför dessa algoritmer fallerar i samband med olösbara problem. Kursen går också igenom avancerade metoder för att lösa beräkningsmässigt olösbara problem av både stokastiskt och heuristiskt slag såsom Tabu search, Branch and bound, Relaxation, Genetic Algorithms och Simulated Annealing.

Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3A6V
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig