Kurs GIK34Y

Forskningsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt styr metodmedvetenhet och metodval,
 • redogöra för forskningsstrategier och metoder,
 • redogöra för etiska aspekter inom forskning.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig undersökning,
 • presentera en vetenskaplig rapport,
 • använda IT-stöd for insamling, bearbetning, analys och presentation av data,
 • söka bland informationskällor, kritisk granska källor och värdera information,
 • argumentera för valda forskningsstrategier och metoder i samband med vetenskaplig undersökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder,
 • kritiskt granska en vetenskaplig rapport.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Data- och informationshantering, 15 hp eller Entreprenörskap - villkor och särart, 7,5 hp eller Introduktion till IT och digitala tjänster, 7,5 hp eller Industriell ekonomi - grundläggande kurs, 7,5hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HJV
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig