Kurs GIK2Q3

Tillämpad Big Data och Cloud Computing

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Förklara begrepp och terminologi relaterade till Big Data och Cloud Computing (molntjänster).
  • Beskriva utmaningar med analys av Big Data och tekniker som används för att utföra analys av Big Data i molnet.
  • Beskriva olika typer av molnplattformar och deras fördelar och nackdelar för Big Data-analys såsom skalbarhet och prestanda i olika sammanhang.

Färdigheter och förmågor

  • Använda en molnbaserad plattform för att lagra, uppdatera och hantera Big Data.
  • Skapa datadrivna modeller för Big Data-analys baserade på befintliga ramverk.
  • Tillämpa datadrivna modeller genom att utveckla och exekvera dem i molnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Föreslå och motivera en lämplig molnlösning för ett Big Data-analysproblem.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Minst 60 hp i huvudområdet Informatik inkluderande Objektorienterad design och problemlösning, 7,5 hp, Artificiell intelligens, 7,5 hp, Databassystem, 7,5 hp och Data Science och maskininlärning, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3HQA
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Rikard Land